AAA
zobrazit verzi pro tisk

NEPŘEHLÉDNĚTE: PŘECHOD NA URČOVÁNÍ VÝŠKY PŘEKÁŽEK DLE DÉLKY LOKETNÍ KOSTI PSA

Dotazník dle části D bodu 2) dokumentu Měření lokte – manuál CZ.
Doporučujeme všem psovodům, kapitánům/vedoucím družstev si prostudovat
zejména části D, E, a G manuálu pro měření psů a řídit se jimi.

zobrazit verzi pro tisk

Aktualizována tabulka nejlepších časů po TSN 2016

VÝSLEDKY TSN 2016

zobrazit verzi pro tisk

the-rebelsThe Rebels Hardcore zvítězili v první divizi po opakovaném finále nad Crazy Balls I (foto M.Nováková – facebook, autor Kateřina Skálková)

pdf TSN 2016 1. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 2. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 3. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 4. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 5. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 6. divize
(ve formátu pdf)
pdf TSN 2016 7. divize
(ve formátu pdf)
xls TSN 2016 časy EJS
(ve formátu xls)

Divize TSN2016 – opravené

zobrazit verzi pro tisk
pdf TSN2016 - rozpis divizí
(ve formátu pdf)

(změny v poslední divizi)

TSN 2016

zobrazit verzi pro tisk

Výbor schválil delegaci rozhodčích na TSN 2016 v tomto složení:

Bubníková Lucie, Koubková Sabina, Pecháčková Zuzana, Prägerová Milena, Prošková Iva, Souček Jan, Vrbová Milena

náhradní rozhodčí: Slabiňáková Helena

výsledky MR 2016

zobrazit verzi pro tisk

republika147Mistrem ČR ve flyballu pro rok 2016 se stal tým Hop Trop PRAGUE… (foto M.Korintová)

pdf 1 SubDivize RR 6-teams MCR2016
(ve formátu pdf)
pdf 2 SubDivize RR 6-teams MCR2016
(ve formátu pdf)
pdf Master DE 6-teams MCR2016
(ve formátu pdf)
pdf Challenge DE 6-teams MCR2016
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016 - nejrychlejší z plemen (jednotlivci)
(ve formátu pdf)
xls MR2016 EJS final psi
(ve formátu xls)

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

Výsledky EFC 2016 zde: pdf EFC2016 výsledky divizí
(ve formátu pdf)

 • aktualizován seznam flyballových rozhodčích
 • aktualizovány licence
 • aktualizován seznam psů kteří musí požádat o licenci

doc JED_VYB_2016_06_24
(ve formátu doc)
doc JED_VYB_2016_07
(ve formátu doc)

Informace pro účastníky 13. Mistrovství ČR ve flyballu

zobrazit verzi pro tisk

pdf MCR2016_rozpis_druzstevDE
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016_rozpis_druzstevRR
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016_rozpis_jednotlivcu
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016_seznam_psu_ulna
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016_schedule_public
(ve formátu pdf)
pdf MCR2016_Info_pro_ucastniky
(ve formátu pdf)

Místo konání: areál výstaviště Krásná Louka, vjezd z ul. Luční

Věnujte, prosím, pozornost těmto informacím a časovému plánu mistrovství. Zejména vás prosíme o dochvilnost a také o to, abyste nezapomínali, že flyball je jen hra, kterou je potřeba hrát fair a podle pravidel.

Družstva

 1. k sobotní prezenci (9,00-9,35 h) se dostaví kapitáni s očkovacími průkazy všech psů z jejich družstev. Přítomnost psů u prezence není nutná. Doporučujeme vybrat očkovací průkazy psů s předstihem, abyste nemuseli čekat, až na místo dorazí všichni členové vašeho družstva.
 2. ihned po prezenci, tj. v sobotu v 9,40 h, proběhne na čelní straně parkuru (=ta strana, kde mají družstva při turnaji odložené boxy) kontrola boxů. Nabíječi vyrovnají boxy do řady, připraví si dva míčky, na pokyn hlavního rozhodčího box nabijí. Hlavní rozhodčí následně změří délku odpalu všech otvorů pro míčky. Nebude-li box odpovídat pravidlům, ať již po stránce délky odpalu nebo po stránce technické, nemůže na něm družstvo závodit.
 3. souběžně s kontrolou boxů bude probíhat i schůzka kapitánů družstev a následně schůzka účastníků závodu jednotlivců.
 4. na slavnostní zahájení (v 10 h) není nutno chodit se psy.
 5. čas na přípravu družstev bude 3 minuty před jejich prvním rozběhem, 2 minuty před každým dalším. Bude-li družstvo připraveno dříve, dá hlavnímu rozhodčímu znamení, aby se zbytečně nečekalo.
 6. družstvo může před prvním sobotním rozběhem požádat hlavního rozhodčího o zkušební start.
 7. pro celý turnaj platí obvyklé zvyklosti z ostatních českých turnajů:
  • Nabíječi zůstávají po skončení rozběhu na dráze na pozici boxových rozhodčích,
  • Používání pamlsků v prostoru parkuru není dovoleno,
  • Není dovoleno házení míčků a hraček, a to ani při 2-3minutové přípravě družstev,
  • Družstvo je před zahájením rozběhu povinno nahlásit startovnímu rozhodčímu sestavu, a stejně tak i při změně složení družstva.

Formát závodu družstev

 • družstva budou rozdělena do dvou subdivizí po šesti (sudá družstva do jedné divize, lichá do druhé), kde se v sobotu utkají v závodě Každý s každým (Round Robin).
 • tři nejlépe umístěná družstva v každé subdivizi (podle počtu bodů, a v případě jejich rovnosti podle nejlepšího času) postoupí do tzv. mistrovské divize, kde se spolu v neděli utkají v závodě Na dvě prohry (Double Elimination).
 • Družstva, která nepostoupila do mistrovské divize, se spolu v neděli utkají v samostatné divizi nazvané Challenge Cup, a to rovněž v závodě Na dvě prohry (Double Elimination),
 • mistrem České republiky se stává družstvo, které zvítězí v mistrovské divizi v závodě Na dvě prohry.
 • pro sobotní i nedělní část turnaje platí pro všechny divize/subdivize pravidlo „žádný mezní čas,“ tj. družstva mohou běhat tak rychle, jak to jen zvládnou.

Jednotlivci – Nejrychlejší z plemene

 1. sobotní prezence (9,00-9,35 h) je společná s prezencí družstev. Pokud se pes účastní závodu družstev i jednotlivců, není nutné znovu předkládat jeho očkovací průkaz při prezenci jednotlivců, pouze potvrdit jeho přítomnost (může udělat kapitán družstva).
 2. závod jednotlivců proběhne na stejném parkuru jako závod družstev, a to v sobotu 3.9. během prodloužené polední přestávky. Účastníci budou rozděleni do dvojic, prioritně podle plemenné příslušnosti, a rozřazeni na dráhy. V případě, kdy se závodu účastní jen jeden zástupce plemene, bude zařazen do rozběhu s jiným plemenem.
 3. čas na přípravu jednotlivců bude 1 minuta. Každý účastník závodu jednotlivců je povinen včas si zajistit box, nabíječe a případně pomocníky pro nastavení výšky překážek a sbírání míčků.
 4. psovod může před svým rozběhem požádat hlavního rozhodčího o zkušební start.
 5. s každým psem závodícím v jednotlivcích může být na dráze přítomen (kromě nabíječe) pouze jeden psovod. Pomocník na sbírání míčků smí být přítomen pouze, pokud žádným způsobem neovlivňuje výkon psa. Přítomnost dalšího pomocníka či trenéra je možná pouze v prostoru za startovním rozhodčím.
 6. pes závodící v jednotlivcích může běžet jeden zkušební běh (start) a čtyři řádné běhy, ve kterých jsou mu signalizovány chyby stejně jako při závodě družstev. Psovod se může kdykoliv (například po dvou úspěšných bězích) rozhodnout, že již nebude v rozběhu pokračovat, a tuto skutečnost oznámit hlavnímu rozhodčímu. Je však povinen setrvat v prostoru parkuru a nenarušovat výkon soupeře (pokud tento ještě v rozběhu pokračuje), dokud hlavní rozhodčí celý rozběh neukončí. To se týká i nabíječe týmu, který rozběh předčasně ukončil.
 7. vyhlášení výsledků závodu jednotlivců proběhne v sobotu odpoledne po ukončení závodu družstev.

Pro všechny účastníky – důležité!!!

V průběhu mistrovství bude probíhat měření psů podle délky loketní kosti, které souvisí s přechodem na jiný způsob stanovení výšky překážek (od 1.1.2017). Psi, kteří budou měřeni, jsou uvedeni v samostatném seznamu (Rozpis psů na měření), i s uvedením času, kdy se mají na měření dostavit – prosíme o respektování uvedeného rozpisu.

Pro urychlení celého procesu je nutné, aby psovod každého měřeného psa předložil po příchodu na místo měření flyballovou licenci svého psa a jeho očkovací průkaz s číslem čipu (pozn.: neočipované psy není možné přeměřit). Dále doporučujeme vzít si pro psa pamlsky, k usnadnění manipulace.

Za Výbor FC ČR Milena Vrbová

seznam hlavních rozhodčích schválených pro MČR:

závod družstev, hlavní rozhodčí:
Pecháčková Zuzana
Zavřelová Klára

závod jednotlivců, hlavní rozhodčí:
Malá Jana (náhradní rozhodčí pro družstva)
Prägerová Milena

Komisař turnaje: Koubková Sabina

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

Přidány přáhlášky a propozice na turnaj Xtreme Acana Cup 2016

Pozvánka_MČR

Informace ohledně ubytování pro účastníky 13. Mistrovství ČR ve flyballu a doplňkové soutěže “Nejlepší z plemene”. Bohužel i přes jednání s panem Vondroušem z areálu v Mladé Boleslavi se nám nepodařilo zajistit ubytování pro účastníky MČR přímo v místě konání, neboť areál se prý kóduje a nebylo by možné využít ani WC. Jako další možnost ubytování připadá v úvahu kemp v Kosmonosech – odkaz zde http://www.amkskoda.cz/index.php/autocamp. Případně další ubytovací kapacity přímo v Mladé Boleslavi.

Závod “Nejrychlejší z plemene”

zobrazit verzi pro tisk

PŘIHLÁŠKA NA ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ PŘI MČR VE FLYBALLU ZDE

Pokud se chcete zúčastnit doplňkového závodu jednotlivců “Nejrychlejší z plemene”, který se bude konat při letošním Mistrovství ČR ve flyballu, nezapomeňte se přihlásit (viz link na dotazník) a zaplatit startovné ve výši 50 Kč/1 psa, a to nejpozději do pondělí 22.8.2016. Startovné je splatné na účet Flyball Clubu ČR (204997922/0300)

Jelikož se jedná o novou soutěž, ještě jednou zveřejňujeme její pravidla. Rozdělení plemen pro jednotlivé dny určí výbor FC ČR až podle počtu přihlášených.

pdf nejrychlejší z plemen - pravidla
(ve formátu pdf)

Výsledky MR BCCCZ 2016

zobrazit verzi pro tisk
pdf výsledkovky MR BCCCZ 2016 1.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky MR BCCCZ 2016 2.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky MR BCCCZ 2016 3.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky MR BCCCZ 2016 4.divize
(ve formátu pdf)
xlsx MR BCCCZ 2016 časy psů EJS
(ve formátu xlsx)
zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
<< Sep 2016 >>
púsčpsn
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek