AAA

Flyballové licence psa dle kohoutkové výšky pro případy zahraničních turnajů

zobrazit verzi pro tisk

Výbor FC ČR rozhodl o možnosti vydání flyballové licence psa dle kohoutkové výšky pro případy zahraničních turnajů. Měření psa dle kohoutkové výšky na zahraničním turnaji je uznáváno. Postup a formuláře naleznete v příloze.

Doplňkový závod jednotlivců konaný při Mistrovství ČR ve flyballu 2018

zobrazit verzi pro tisk
Byla doplněna přihláška na závod jednotlivců/plemen při MČR, přihlášku je nutno odeslat do 5. 9. 2018 včetně. Cena startovného je 100Kč bez ohledu na tom, zda se pes bude účastnit jednoho nebo obou závodů. Startovné je splatné do 5.9. 2018 včetně na účet FK  ČR:  2101343239/2010. U platby prosím uvádějte variabilní symbol 999.

Mistrovství České republiky

zobrazit verzi pro tisk

Připomínáme, že se blíží důležité termíny vztahující se k MČR:

  • 12 . 8. 2018 (potvrzení účasti kvalifikovaných týmů)
  • 3. 9. 2018 (uzávěrka přihlášek týmů)

Světový pohár ve flyballu 2018

zobrazit verzi pro tisk

Možná jste již postřehli, že kromě Mistrovství Evropy ve flyballu se část českých družstev chystá i na premiérový ročník Světového poháru ve flyballu (Flyball Open World Cup). Bude se konat ve francouzském městečku Gravelines ve dnech 18.-19.8.2018 a Českou republiku na něm bude reprezentovat pět družstev: Lavina alfa, Lavina beta, Hop Trop PRAGUE, X-treme a Dumble Dogs „S“.

Čtyři z uvedených družstev se kvalifikovala z loňského mistrovství ČR, páté družstvo (Dumble Dogs, jehož část se loňského MČR také zúčastnila, byť pod jiným názvem) pak bylo doplněno po výzvě pořadatele, kdy se přihlásilo méně družstev, než se předpokládalo. (Původně se počítalo s účastí 50 družstev, kdy každá země měla vyslat 5 svých zástupců určených na základě vlastní kvalifikace či jiného klíče, který si zvolí, aby pokud možno přijeli ti nejlepší z každé země).

Celkově se nakonec akce zúčastní 36 družstev z 9 zemí – Belgie, Francie, Holandska, Maďarska, Německa, Itálie, České republiky, a poprvé také z Ruska a Spojených států amerických. Seznam všech přihlášených družstev a další informace k turnaji najdete na webových stránkách akce.

Turnaj proběhne v hale Sportica, běhat se bude na povrchu zvaném tuff spun zapůjčeném z Velké Británie. Mimochodem, družstva z britských ostrovů, která by vedle Američanů bezesporu také patřila k horkým favoritům na vítězství, se turnaje nezúčastní, protože výška překážek, na kterých běhají doma, odpovídá spíše pravidlům americké U-FLI než NAFA (podle které se řídí FCI), a je tedy výrazně nižší. Proto se jim letos na „Svěťák“ prostě nechce. Dodávám, že během turnaje proběhne i jednání flyballové komise FCI, na kterém bude přítomen zástupce NAFA a kde se bude hovořit mimo jiné právě i o možnosti snížení překážek v rámci příští změny pravidel NAFA, potažmo FCI.

Ale pojďme zpět od jednacího stolu na závodní dráhy. Boxy budou na drahách upevněny pomocí fixačního rámu používaného na belgických turnajích, a závodit se bude na dvou parkúrech. V pátek 17.8. proběhne v hale trénink, na který bude mít každé družstvo vyhrazeno půl hodiny. Tentýž den bude i veterinární kontrola a měření psů. Čeští psi mají vystavené licence podle délky ulny a podle pravidel FCI, takže by mělo dojít pouze ke kontrolnímu přeměření dvou náhodně vybraných psů- snižovačů. Pokud by nicméně naměřené hodnoty neodpovídaly licencím, budou přeměřeni všichni čeští snižovači.

Družstva jsou na základě svých vstupních časů rozdělena do 6 divizí po 6 družstvech, a nasazena jsou stejným systémem, jaký používáme pro naše národní mistrovství (=družstvo s nejlepším vstupním časem jde do 1. divize, s druhým nejlepším do 2. divize, atd. atd.). V těchto divizích se sobotu utkají v závodě Každý s každým (Round Robin). Všichni vítězové divizí a čtyři nejrychlejší družstva umístěná na druhých místech postoupí do tzv. mistrovské divize, kde se spolu utkají v závodě Na dvě prohry (Double Elimination) o titul vítěze Světového poháru. Ostatní družstva budou rozdělena do dalších čtyř divizí – osmičlenná 2. divize, všechny další divize pak budou šestičlenné, a také budou všichni soupeřit v závodě Na dvě prohry. Ze sobotních výsledků RR se bude rovněž určovat nejúspěšnější země – započítají se vždy tři nejvyšší bodové zisky družstev z každé země, v případě rovnosti bodů rozhodne průměr tří nejlepších časů.

Světový pohár ve flyballu zažívá letos svou premiéru a teprve si hledá své místo na slunci, avšak rozhodně má do budoucna ambice stát se neoficiálním mistrovstvím světa a turnajem, na který se budou sjíždět ta nejlepší družstva ze všech kontinentů.

Česká družstva si na něm letos odbudou svůj „křest halou“ a již pilně modifikují své boxy k upevnění do fixačního rámu a zkoumají, jak nejlépe zabandážovat psům packy, aby se předešlo případným spáleninám po prudkém zabrzdění. Britové nicméně tvrdí, že kdo jednou začne závodit v hale, už nikdy nechce běhat venku, tak uvidíme, s čím se česká družstva vrátí ☺. Koneckonců, o pouhý týden později je v Polsku čeká mistrovství Evropy, které se bude běhat pod širým nebem.

Držte jim na tu dlouhou a nesnadnou cestu palce!

Míla Vrbová zástupkyně FC ČR v komisi FCI pro flyball

Aktualizace událostí

zobrazit verzi pro tisk

Pořadatelem byl změněn termín turnaje kŘUPky na břehu a přidány dokumenty:

Byla přidána událost členská schůze FC ČR 2018.

Aktualizace

zobrazit verzi pro tisk

Bylo aktualizováno:

Zápisy z jednání výboru

zobrazit verzi pro tisk

Byly doplněny zápisy z jednání výboru.

Nabídka pro rozhodčí na MČR 2018

zobrazit verzi pro tisk

Rozhodčím, kteří budou posuzovat MČR 2018 ve flyballu, výbor nabízí:
1/ stravné dle interních předpisů FC ČR (Úhrady pro rozhodčí flyballu),
2/ posudečné ve výši 450 Kč, pokud sami závodí v některém z kvalifikovaných družstev a budou posuzovat po oba dva dny,
3/ posudečné ve výši 900 Kč, pokud sami nezávodí v některém z kvalifikovaných družstev a budou posuzovat po oba dva dny,
4/ hlavní rozhodčí mají nárok na úhradu cestovních nákladů dle interních předpisů FC ČR (Úhrady pro rozhodčí flyballu).

Zájemci o rozhodcování nechť se nahlásí nejpozději do 30.8.2018 koordinátorce rozhodčích M. Vrbové (milavrbova@email.cz).

Průběžné výsledky celoročního poháru

zobrazit verzi pro tisk

Aktualizace – opravena chyba ve 4. divizi.

Byly přidány průběžné výsledky:

 

Verze ke stažení s detaily jednotlivých turnajů:pdf Fitmin Cup 2018 po MEDs
(ve formátu pdf)

Aktualizace seznamu rozhodčích

zobrazit verzi pro tisk

Na webu naleznete aktualizovaný seznam rozhodčích. Byla zaktualizována data u stávajích a doplněni rozhodčí, kteří úspěšně dokončili hospitace. Gratulujeme 🙂

zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Bře 2018 >>
PÚSČPSN
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek