AAA

jednání výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

Vážení členové FC ČR,

zobrazit verzi pro tisk

vzhledem k evropského šampionátu ve flyballu, které se uskuteční ve dnech 24. -26. 8. 2018 v Polsku, Sopoty, přesněji Hipodrom Sopot, se výbor Flyball Clubu ČR rozhodl pro příští rok uspořádat MČR v termínu 15. – 16. 9. 2018. Důvodem je umožnění účasti českých družstev na EFC, kdy toto by bylo pouhý týden před národním mistrovstvím. Původní návrh, posunout MČR pouze o týden, nebyl z důvodu konání MČR ve frisbee vhodný. Tato změna termínu je schválena pouze pro rok 2018 a věříme, že v roce 2019 již bude MČR opět ve svém tradičním termínu.

Za výbor FC ČR

Pecháčková Zuzana

předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 9. –19. 10. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR schválil:
– odměnu klubu The Rebels za spolupořádání Mistrovství republiky 2017
– snížení odvodů klubu Hop Trop za Turnaj sladkých nadějí
– nového startovního rozhodčího David Ingr

Výbor schválil termín MR 2018 a to 15. – 16. 9. 2018. Termín byl posunut kvůli EFC, které se koná poslední týden v srpnu. Pokud by bylo posunuto MR ve flyballu pouze otýden, tak by to bylo zároveň s MR ve frisbee, proto byl termín zvolen až na 15. – 16. 9. 2018. Termín Turnaje Sladkých nadějí tedy bude muset být také posunut. Tato změna bude pouze v roce 2018. Doufáme, že v roce 2019 bude moci být MR opět v tradičním termínu – první víkend v září.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_10_19
(ve formátu doc)

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FLYBALL CLUBU ČR, Kounice 16. 9. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková, Jiří Kříž
Nepřítomní: Klára Valentová

 • Výbor schválil mimořádnou odměnu ve výši 1500Kč pro Jiřího Kříže, Milenu Vrbovou a Zuzanu Pecháčkovou za přeměřování psů dle loketní kosti. Dále odměnu 3000Kč Sabině Koubkové za pomoc při přeměřování a za vystavení všech nových licencí. Bylo přeměřováno cca 300 psů a vyjmenované osoby na tomto strávili mnoho volného času.
 • Výbor odsouhlasil koupi druhého měřidla loketní kosti od pana Spirmana.
 • Výbor dále projednával možné posunutí Mistrovství České republiky pro rok 2018. Příští rok se totiž bude konat ME ve flyballu poslední víkend v srpnu a navíc týden před ME je Světový pohár. MR by bylo tedy blízko těchto akcí, kdy by toto mohlo být problémem pro družstva, která se chtějí zúčastnit všech těchto turnajů, dále by mohl být problém i s pořádáním samotného MR. Rozhodnutí bylo zatím odloženo. Předsedkyně zjistí, zda se v dalších termínech nekonají v ČR jiná MR a výbor tak rozhodne o výsledku elektronickou komunikací později.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_09_16
(ve formátu doc)

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 2. – 31. 3. 2017

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR intenzivně pracoval na změnách Pravidel FC ČR. Tato pravidla byla schválena a jsou účinná od 1.3.2017. Vyznačené změny jsou uvedeny v Novinkách na stránkách FC ČR z 10.3.2017.
Největší změna v pravidlech byla ohledně měření psů z důvodu přechodu na měření ulny pro určení výšky překážek psů. Byl schválen elektronický formulář na požádání o dočasnou flyballovou licenci, formulář pro nahlášení agresivního psa.

Výbor FC ČR vzal na vědomí výsledky školení nových flyballových rozhodčích. Školení se zúčastnilo 8 adeptů na pozici startovního rozhodčího. Všichni účastníci písemné testy zvládli a tak je v tuto chvíli 8 hospitantů na startovního rozhodčího.

Z důvodu špatné komunikace s nynějším sponzorem Flyballu ČR firmou Nestlé Česko, oslovila předsedkyně klubu firmu Candy, spol. s r.o. s nabídkou sponzoringu českého flyballu. Po několika jednáních byla podepsána smlouva o sponzoringu mezi firmou Candy, spol. s r.o. a Flyball Club České republiky, z.s..
Český flyballový pohár nyní ponese název „K9 Selection Cup“. Výbor FC ČR nyní upravuje dokumenty ohledně Poháru dle nové smlouvy se sponzorem a také pracuje na změnách v pravidlech českého poháru.

Výbor FC ČR schválil delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Křupky na břehu ve složení Milena Vrbová, Jana Malá, Jiří Kříž

Výbor FC ČR rozhodl o prodloužení možnosti nechat si přeměřit psa podle délky ulny. Z původního data 31. 3. 2017 , které bylo stanoveno v manuálu na měření se tato možnost posouvá k datu 30. 4. 2017.
Psa je možné nechat přeměřit 23. 4. 2017 – při semináři stávajících rozhodčích.
formulář k přihlášení zde: https://goo.gl/forms/pDefGwaLpQAwRCF63

Světový rekord FCI:
Výbor tímto informuje všechna družstva o možnosti uznání tzv. světového rekordu FCI. Družstva si mohou požádat (prostřednictvím své národní organizace) o uznání tzv. světového rekordu FCI, tedy nejlepšího světového výkonu zaběhnutého podle pravidel FCI. Pro uznání rekordu je nutno vyplnit formulář hlavním rozhodčím a pořadatelem turnaje, na kterém byl rekord zaběhnut. Tento formulář předat Výboru FC ČR, který následně oficiálně požádá flyballovou komisi FCI o uznání tohoto rekordu.
Jelikož formulář pro uznání světového rekordu je takřka shodný s formulářem pro uznání českého rekordu, tak výbor FC ČR schválil použití formuláře pro světový rekord i pro český rekord, tedy bude vyplňován pouze jeden společný formulář, nebude nutné vyplňovat dva formuláře.

Výbor nadále pracuje na pravidlech Mistrovství republiky České republiky. Zároveň probíhá diskuze i o změně místa mistrovství.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_03.doc
(ve formátu doc)

Změna ve složení výboru FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Výbor obdržel rezignaci dlouholetého člena výboru FC ČR, pana Zbyňka Chalupníčka, který působil jako poradce Klubu. Vzhledem ke svému osmiletému působení ve výboru se rozhodl nadále nevykonávat tuto funkci. Klub oslovil několik kandidátů a rozhodl se do výboru kooptovat Jiřího Kříže. Vzhledem k této změně dochází s okamžitou platností k výměně funkcí a to takto:

Jiří Kříž – hlavní výcvikář
Michal Kasalý – poradce

Po technické stránce bude pan Zbyněk Chalupníček nadále s Klubem externě spolupracovat.
Ráda bych zde, za Flyball Club České republiky, panu Chalupníčkovi poděkovala za veškerou práci, kterou nejen u nás pro flyball odvedl a věřím, že ještě velkou mírou ke kvalitě flyballu jako takového přispěje. Jeho EJS nám zajišťuje kvalitní turnaje na vysoké úrovni a neustálé vylepšování programového zajištění nám přináší možnost je posouvat na pomyslné příčce stále výš.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 21.9.– 24.10.2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

doc JED_VYB_2016_10
(ve formátu doc)

Výbor FC ČR schválil:

 • Odměnu klubu Hop Trop za uspořádání pohárového turnaje Turnaj sladkých nadějí 2016.
 • Prodloužení termínu pro přihlašování velkých psů, jejichž majitelé je nechtějí měřit dle loketní kosti, do 31.12.2016.
 • Nového startovního rozhodčího – Jindřich Silovský.
 • Výši finančního příspěvku pro klub Crazy Balls za spolupořádání MČR v hodnotě 10 000Kč.

Výbor FC ČR na návrh M. Vrbové projednal situaci z Turnaje sladkých nadějí, kdy pes Bax z družstva Lavina Delta napadl psa Arama z družstva X-treme. Výbor rozhodl, že pes Bax nebude žádným způsobem penalizován.
Pro: Z. Pecháčková, M. Nováková, S. Koubková, M. Kasalý
Proti: M. Vrbová, K. Zavřelová
Zdržel se: Z. Chalupníček

Výbor FC ČR byl osloven ke spolupráci s anketou Kynolog roku 2016 a to zejména k sestavení odborné poroty. Výbor souhlasil a FC ČR se tak stal partnerem pro kategorii Flyball. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. 2. 2017. Podrobné informace se připravují.

Zapsala: Michaela Nováková

Delegace rozhodčích

zobrazit verzi pro tisk

Výbor FC ČR schválil následující delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Xtreme Acana Cup:

Lenka Baldová, Lucie Bubníková, Jiří Kříž, Zuzana Pecháčková, Iva Prošková, Jan Souček

náhradní hlavní rozhodčí: Helena Slabiňáková

Komisař turnaje: Klára Zavřelová

TSN 2016

zobrazit verzi pro tisk

Výbor schválil delegaci rozhodčích na TSN 2016 v tomto složení:

Bubníková Lucie, Koubková Sabina, Pecháčková Zuzana, Prägerová Milena, Prošková Iva, Souček Jan, Vrbová Milena

náhradní rozhodčí: Slabiňáková Helena

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR EL. KORESPONDENCÍ 14.-20. 6. 2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Zavřelová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Michaela Nováková, Sabina Koubková

docx JED_VYB_2016_06_20
(ve formátu docx)

Výbor FC ČR schválil:

 • Navýšení počtu družstev na Crazy Cup z 36 na 37. Pořadatel do uzávěrky turnaje obdržel 37 přihlášek a písemně požádal výbor o udělení výjimky.
 • Dvě nové startovní rozhodčí: Eva Jakšová (Alea), Petra Kulhánková (Hop Trop).
 • Odměnu klubu X-treme za uspořádání pohárového turnaje Budějckej xtreme 2016.
 • Výbor schválil delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Crazy Cup:
  Sabina Koubková
  Milena Prägerová
  Jiří Kříž
  Lucie Bubníková
  Helena Slabiňáková
  Zuzana Pecháčková
  Klára ZavřelováNáhradní hl. rozhodčí: Milena Vrbová
  Komisař turnaje: Zuzana Pecháčková, Sabina Koubková
 • Předsedkyně výboru Zuzana Pecháčková obdržela vzdání se funkce ve výboru od Kateřiny Banďůrkové. Výbor FC ČR tuto skutečnost akceptoval a kooptoval do funkce administrátorky licencí Sabinu Koubkovou, která tuto funkci bude vykonávat od 16. 6. 2016.

Zapsala: Michaela Nováková

Změna složení výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

!!POZOR!! – Výbor FC ČR tímto informuje své členy o změně složení Výboru. Dne 16. 6. 2016 se z osobních důvodů písemně vzdala své funkce Kateřina Banďůrková. Již nadále nebude vykonávat funkci administrátorky licencí. Výbor FC ČR provedl kooptaci, kterou doplnil složení výboru. S účinností od 16. 6. 2016 bude funkci administrátorky licencí vykonávat Sabina Koubková, veškerá agenda jí bude předána. Kontaktní údaje jsou uvedeny ve složení Výboru na stránkách FC ČR. Prosíme všechny členy, aby své žádosti týkající se vydávání licencí směřovali na novou administrátorku.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Lis 2017 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek