AAA

jednání výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 2. – 31. 3. 2017

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR intenzivně pracoval na změnách Pravidel FC ČR. Tato pravidla byla schválena a jsou účinná od 1.3.2017. Vyznačené změny jsou uvedeny v Novinkách na stránkách FC ČR z 10.3.2017.
Největší změna v pravidlech byla ohledně měření psů z důvodu přechodu na měření ulny pro určení výšky překážek psů. Byl schválen elektronický formulář na požádání o dočasnou flyballovou licenci, formulář pro nahlášení agresivního psa.

Výbor FC ČR vzal na vědomí výsledky školení nových flyballových rozhodčích. Školení se zúčastnilo 8 adeptů na pozici startovního rozhodčího. Všichni účastníci písemné testy zvládli a tak je v tuto chvíli 8 hospitantů na startovního rozhodčího.

Z důvodu špatné komunikace s nynějším sponzorem Flyballu ČR firmou Nestlé Česko, oslovila předsedkyně klubu firmu Candy, spol. s r.o. s nabídkou sponzoringu českého flyballu. Po několika jednáních byla podepsána smlouva o sponzoringu mezi firmou Candy, spol. s r.o. a Flyball Club České republiky, z.s..
Český flyballový pohár nyní ponese název „K9 Selection Cup“. Výbor FC ČR nyní upravuje dokumenty ohledně Poháru dle nové smlouvy se sponzorem a také pracuje na změnách v pravidlech českého poháru.

Výbor FC ČR schválil delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Křupky na břehu ve složení Milena Vrbová, Jana Malá, Jiří Kříž

Výbor FC ČR rozhodl o prodloužení možnosti nechat si přeměřit psa podle délky ulny. Z původního data 31. 3. 2017 , které bylo stanoveno v manuálu na měření se tato možnost posouvá k datu 30. 4. 2017.
Psa je možné nechat přeměřit 23. 4. 2017 – při semináři stávajících rozhodčích.
formulář k přihlášení zde: https://goo.gl/forms/pDefGwaLpQAwRCF63

Světový rekord FCI:
Výbor tímto informuje všechna družstva o možnosti uznání tzv. světového rekordu FCI. Družstva si mohou požádat (prostřednictvím své národní organizace) o uznání tzv. světového rekordu FCI, tedy nejlepšího světového výkonu zaběhnutého podle pravidel FCI. Pro uznání rekordu je nutno vyplnit formulář hlavním rozhodčím a pořadatelem turnaje, na kterém byl rekord zaběhnut. Tento formulář předat Výboru FC ČR, který následně oficiálně požádá flyballovou komisi FCI o uznání tohoto rekordu.
Jelikož formulář pro uznání světového rekordu je takřka shodný s formulářem pro uznání českého rekordu, tak výbor FC ČR schválil použití formuláře pro světový rekord i pro český rekord, tedy bude vyplňován pouze jeden společný formulář, nebude nutné vyplňovat dva formuláře.

Výbor nadále pracuje na pravidlech Mistrovství republiky České republiky. Zároveň probíhá diskuze i o změně místa mistrovství.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_03.doc
(ve formátu doc)

Změna ve složení výboru FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Výbor obdržel rezignaci dlouholetého člena výboru FC ČR, pana Zbyňka Chalupníčka, který působil jako poradce Klubu. Vzhledem ke svému osmiletému působení ve výboru se rozhodl nadále nevykonávat tuto funkci. Klub oslovil několik kandidátů a rozhodl se do výboru kooptovat Jiřího Kříže. Vzhledem k této změně dochází s okamžitou platností k výměně funkcí a to takto:

Jiří Kříž – hlavní výcvikář
Michal Kasalý – poradce

Po technické stránce bude pan Zbyněk Chalupníček nadále s Klubem externě spolupracovat.
Ráda bych zde, za Flyball Club České republiky, panu Chalupníčkovi poděkovala za veškerou práci, kterou nejen u nás pro flyball odvedl a věřím, že ještě velkou mírou ke kvalitě flyballu jako takového přispěje. Jeho EJS nám zajišťuje kvalitní turnaje na vysoké úrovni a neustálé vylepšování programového zajištění nám přináší možnost je posouvat na pomyslné příčce stále výš.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 21.9.– 24.10.2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

doc JED_VYB_2016_10
(ve formátu doc)

Výbor FC ČR schválil:

 • Odměnu klubu Hop Trop za uspořádání pohárového turnaje Turnaj sladkých nadějí 2016.
 • Prodloužení termínu pro přihlašování velkých psů, jejichž majitelé je nechtějí měřit dle loketní kosti, do 31.12.2016.
 • Nového startovního rozhodčího – Jindřich Silovský.
 • Výši finančního příspěvku pro klub Crazy Balls za spolupořádání MČR v hodnotě 10 000Kč.

Výbor FC ČR na návrh M. Vrbové projednal situaci z Turnaje sladkých nadějí, kdy pes Bax z družstva Lavina Delta napadl psa Arama z družstva X-treme. Výbor rozhodl, že pes Bax nebude žádným způsobem penalizován.
Pro: Z. Pecháčková, M. Nováková, S. Koubková, M. Kasalý
Proti: M. Vrbová, K. Zavřelová
Zdržel se: Z. Chalupníček

Výbor FC ČR byl osloven ke spolupráci s anketou Kynolog roku 2016 a to zejména k sestavení odborné poroty. Výbor souhlasil a FC ČR se tak stal partnerem pro kategorii Flyball. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. 2. 2017. Podrobné informace se připravují.

Zapsala: Michaela Nováková

Delegace rozhodčích

zobrazit verzi pro tisk

Výbor FC ČR schválil následující delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Xtreme Acana Cup:

Lenka Baldová, Lucie Bubníková, Jiří Kříž, Zuzana Pecháčková, Iva Prošková, Jan Souček

náhradní hlavní rozhodčí: Helena Slabiňáková

Komisař turnaje: Klára Zavřelová

TSN 2016

zobrazit verzi pro tisk

Výbor schválil delegaci rozhodčích na TSN 2016 v tomto složení:

Bubníková Lucie, Koubková Sabina, Pecháčková Zuzana, Prägerová Milena, Prošková Iva, Souček Jan, Vrbová Milena

náhradní rozhodčí: Slabiňáková Helena

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR EL. KORESPONDENCÍ 14.-20. 6. 2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Zavřelová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Michaela Nováková, Sabina Koubková

docx JED_VYB_2016_06_20
(ve formátu docx)

Výbor FC ČR schválil:

 • Navýšení počtu družstev na Crazy Cup z 36 na 37. Pořadatel do uzávěrky turnaje obdržel 37 přihlášek a písemně požádal výbor o udělení výjimky.
 • Dvě nové startovní rozhodčí: Eva Jakšová (Alea), Petra Kulhánková (Hop Trop).
 • Odměnu klubu X-treme za uspořádání pohárového turnaje Budějckej xtreme 2016.
 • Výbor schválil delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Crazy Cup:
  Sabina Koubková
  Milena Prägerová
  Jiří Kříž
  Lucie Bubníková
  Helena Slabiňáková
  Zuzana Pecháčková
  Klára ZavřelováNáhradní hl. rozhodčí: Milena Vrbová
  Komisař turnaje: Zuzana Pecháčková, Sabina Koubková
 • Předsedkyně výboru Zuzana Pecháčková obdržela vzdání se funkce ve výboru od Kateřiny Banďůrkové. Výbor FC ČR tuto skutečnost akceptoval a kooptoval do funkce administrátorky licencí Sabinu Koubkovou, která tuto funkci bude vykonávat od 16. 6. 2016.

Zapsala: Michaela Nováková

Změna složení výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

!!POZOR!! – Výbor FC ČR tímto informuje své členy o změně složení Výboru. Dne 16. 6. 2016 se z osobních důvodů písemně vzdala své funkce Kateřina Banďůrková. Již nadále nebude vykonávat funkci administrátorky licencí. Výbor FC ČR provedl kooptaci, kterou doplnil složení výboru. S účinností od 16. 6. 2016 bude funkci administrátorky licencí vykonávat Sabina Koubková, veškerá agenda jí bude předána. Kontaktní údaje jsou uvedeny ve složení Výboru na stránkách FC ČR. Prosíme všechny členy, aby své žádosti týkající se vydávání licencí směřovali na novou administrátorku.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR EL. KORESPONDENCÍ 1. – 14. 6. 2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Michaela Nováková

docx JED_VYB_2016_06_14
(ve formátu docx)
 • Dne 31. 5. 2016 skončila lhůta k podání žádosti o spolupořádání MČR 2016. Přihlásilo se družstvo Crazy Balls. Výbor bude dále jednat s tímto družstvem.
 • Výbor a KRK FC ČR obdrželi stížnost týmu ForPes na jednání pořadatelů Manic Cupu. Družstvo ForPes Pohoda se cítí být poškozeno, že nebylo přijato na turnaj přes řádně zaslanou přihlášku a zaplacené startovné. Dále stížnost příležitostného týmu ForPes Maňána, které na turnaj taktéž nebylo přijato. Výbor stížnost projednal. Pořadatel má v propozicích turnaje uvedenou větu „Přihláška družstva je platná pouze v případě, že bylo startovné připsáno na účet pořadatele nejpozději v den uzávěrky turnaje.“ Jelikož v den uzávěrky nebyla na účtu připsána platba startovného za tento tým, resp. byla připsána až dva dny po uzávěrce, tak pořadatelé turnaje Manic Cup měli právo odmítnout družstvo ForPes Pohoda. Příležitostné družstvo ForPes Maňána by mohlo být přijato v případě, že by nedošlo k naplnění kapacity turnaje řádně zaregistrovanými družstvy. Kapacita byla naplněna, takže příležitostné družstvo ForPes Maňána nemohlo být na turnaj přijato. Pořadatelé turnaje Manic Cup tedy nepochybili a postupovali dle platných pravidel.
 • Výbor neustále pracuje na přípravě měření psů dle loketní kosti a s tím spojenou kontrolu identifikace psů. Byla zakoupena čtečka čipů a přeložen manuál pro měření loketní kosti vytvořený komisí FCI pro flyball. Na turnaji Manic Cup proběhla první část načítání čísel čipů do databáze, a to hlavně z důvodu vyzkoušení nové čtečky čipů. Podařilo se načíst čísla čipů v pase 143 psů, na následujících turnajích se bude pokračovat. Výbor tedy znovu apeluje na každého psovoda, aby si nechal svého psa načipovat (pokud již neučinil) a na přejímky na turnajích sebou nosil i licenci psa.

Zapsala: Michaela Nováková

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR EL. KORESPONDENCÍ 12. – 31. 5. 2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Michaela Nováková

docx JED_VYB_2016_05_31
(ve formátu docx)
 • Výbor FC ČR odsouhlasil odměnu v plné výši klubu Flyball Hop Trop za uspořádání pohárového turnaje Eager´s Cup.
 • Výbor projednal situaci, kdy družstvo 3x prolomí mezní čas hned v první části turnaje, a to kvůli započítávání časů do Puriny Pro Plan Cupu. Diskutoval se návrh, zda ostatní časy, kterými se družstvo nebreaklo, započítávat do bodování PPC. Po detailním prodiskutování a náhledů do pravidel různých zemí výbor rozhodl v duchu pravidel FC ČR, že po třetím prolomení mezního času se časy družstva nebudou započítávat do PPC. Úkol pro výbor do budoucna – více specifikovat v pravidlech FC ČR.

Zapsala: Michaela Nováková

výbor schválil delegaci rozhodčích na Eager´s Cup 2016

zobrazit verzi pro tisk

výbor schválil delegaci následujících hlavních rozhodčích na Eager´s Cup 2016:

Kříž Jiří
Koubková Sabina
Pecháčková Zuzana
Prägerová Milena
Souček Jan
náhradní rozhodčí:

Srbená Jitka
Vrbová Milena

komisaři turnaje:

Koubková Sabina
Pecháčková Zuzana

zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Zář 2017 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek