AAA

jednání výboru FC

zobrazit verzi pro tisk

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FLYBALL CLUBU ČR, Hotel Juno 26.11.2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Michaela Nováková, Jiří Kříž, Jindřich Silovský, Nikola Stejskalová
Nepřítomní: Sabina Koubková

 • Noví členové výboru byli seznámeni s činností ve výboru a následně proběhlo rozdělení funkcí:
  Předseda – Zuzana Pecháčková
  Místopředsedkyně, koordinátorka rozhodčích – Milena Vrbová
  Hlavní výcvikář – Jiří Kříž
  Pokladní – Nikola Stejskalová
  Administrátorka licencí, registr družstev – Sabina Koubková
  Jednatelka, evidence členů, kontakt s ČKS – Michaela Nováková
  Poradce – Jindřich Silovský

  Funkce zůstaly stejné, došlo pouze k dosazení funkcí pokladní a poradce.

 • Výbor byl informován, že předsedou Kontrolní a revizní komise byla schválena Alena Filipová
 • Výbor projednal komunikaci ve výboru a schválil na leden 2018 výjezdní zasedání.
 • Výbor se shodl na změně čísla účtu FC ČR. Nynější účet je veden u Poštovní spořitelny, kde jsou vyšší poplatky (například poplatek za příchozí platbu, který po platbě členských příspěvků je zbytečně vysoký). Účet se zřídí u Fio banky, kde je vedení účtu a transakce zdarma, stejně tak jako platební karta k účtu. Od ledna by se tedy platby za členství měly platit na nové číslo účtu. Během prosince 2017 by měl být nový účet zřízen. Nové číslo účtů bude na stránkách FC ČR a zároveň zasláno všem kontaktním osobám uvedených na stránkách FC ČR v sekci „registrovaná flyballová družstva“. Prosíme o kontrolu správných e-mailových adres na této stránce.

Zapsala: Michaela Nováková

Vážení členové FC ČR,

zobrazit verzi pro tisk

vzhledem k evropského šampionátu ve flyballu, které se uskuteční ve dnech 24. -26. 8. 2018 v Polsku, Sopoty, přesněji Hipodrom Sopot, se výbor Flyball Clubu ČR rozhodl pro příští rok uspořádat MČR v termínu 15. – 16. 9. 2018. Důvodem je umožnění účasti českých družstev na EFC, kdy toto by bylo pouhý týden před národním mistrovstvím. Původní návrh, posunout MČR pouze o týden, nebyl z důvodu konání MČR ve frisbee vhodný. Tato změna termínu je schválena pouze pro rok 2018 a věříme, že v roce 2019 již bude MČR opět ve svém tradičním termínu.

Za výbor FC ČR

Pecháčková Zuzana

předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 9. –19. 10. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR schválil:
– odměnu klubu The Rebels za spolupořádání Mistrovství republiky 2017
– snížení odvodů klubu Hop Trop za Turnaj sladkých nadějí
– nového startovního rozhodčího David Ingr

Výbor schválil termín MR 2018 a to 15. – 16. 9. 2018. Termín byl posunut kvůli EFC, které se koná poslední týden v srpnu. Pokud by bylo posunuto MR ve flyballu pouze otýden, tak by to bylo zároveň s MR ve frisbee, proto byl termín zvolen až na 15. – 16. 9. 2018. Termín Turnaje Sladkých nadějí tedy bude muset být také posunut. Tato změna bude pouze v roce 2018. Doufáme, že v roce 2019 bude moci být MR opět v tradičním termínu – první víkend v září.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_10_19
(ve formátu doc)

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FLYBALL CLUBU ČR, Kounice 16. 9. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková, Jiří Kříž
Nepřítomní: Klára Valentová

 • Výbor schválil mimořádnou odměnu ve výši 1500Kč pro Jiřího Kříže, Milenu Vrbovou a Zuzanu Pecháčkovou za přeměřování psů dle loketní kosti. Dále odměnu 3000Kč Sabině Koubkové za pomoc při přeměřování a za vystavení všech nových licencí. Bylo přeměřováno cca 300 psů a vyjmenované osoby na tomto strávili mnoho volného času.
 • Výbor odsouhlasil koupi druhého měřidla loketní kosti od pana Spirmana.
 • Výbor dále projednával možné posunutí Mistrovství České republiky pro rok 2018. Příští rok se totiž bude konat ME ve flyballu poslední víkend v srpnu a navíc týden před ME je Světový pohár. MR by bylo tedy blízko těchto akcí, kdy by toto mohlo být problémem pro družstva, která se chtějí zúčastnit všech těchto turnajů, dále by mohl být problém i s pořádáním samotného MR. Rozhodnutí bylo zatím odloženo. Předsedkyně zjistí, zda se v dalších termínech nekonají v ČR jiná MR a výbor tak rozhodne o výsledku elektronickou komunikací později.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_09_16
(ve formátu doc)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 5. – 30.6. 2017 b

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor schválil:

 • nové startovní rozhodčí: Lucie Čechová (DogDragons), Eva Stehlíková (X-treme)
 • koncepci Mistrovství republiky pro rok 2017 a Zásady pro pořádání MR 2017
 • snížení odvodů pro družstvo Hop Trop za Eager´s Cup

Od polského družstva WOOF obdržel výbor žádost o zaregistrování polského družstva do českého seznamu družstev, aby se mohli pravidelně účastnit našich turnajů. V Polsku je prý málo týmů, dva jsou velmi rychlí a ostatní na ně moc pomalí, proto by rádi závodili v ČR. Výbor tuto žádost zamítl. Dle pravidel flyball klubu se stále jedná o zahraniční družstvo a tak záleží na pořadateli turnaje, zda zahraniční družstva příjme nebo ne.

Výbor obdržel od Zuzany Pecháčkové, jakožto komisaře turnaje M.E.D.s Trophy, Záznam o vyloučení psa Alvina z turnaje, s přesně popsaným incidentem a vyjádřením majitele psa a kapitánů. Na turnaji byl pes vyloučen z tohoto turnaje a družstvo Manic Dogs 2 bylo upozorněno, že do skončení projednávání situace výborem FC ČR nesmí se pes Alvin účastnit turnajů. Psovod napadané feny Shelby byl důrazně upozorněn na nežádoucí chování ke psu Alvinovi, a že takovéto chování nebude pro příště tolerováno.

Výbor tuto situaci projednal, požádal o vyjádření hlavní a startovní rozhodčí a obdržel i videa od 2 účastníků turnaje. Závěr zní: Pes Alvin č.licence CZD0653/17 se nesmí účastnit následujících 2 turnajů, tj. Crazy Cup a Mistrovství BCCCZ. Výbor FC ČR o této skutečnosti informoval majitele psa a kontaktní osobu družstva.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_06_30 b
(ve formátu doc)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 5. – 30.6. 2017

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor schválil:

 • nové startovní rozhodčí: Marcela Krejčíková (Flyvaryors), Kateřina Skálková (The Rebels), Tadeáš Kopáček (Hop Trop), Radek Motyčka (Flyvaryors), Petr Jílek (Flyvaryors)
 • snížení odvodů pro družstvo Crazy balls z.s. za turnaj Crazy Cup 2017
 • doplňový závod na MČR ,,Nejryhlejší z plemene” se stejnou koncepcí jako minulý rok

Výbor FC ČR zve všechny své členy a příznivce flyballu na první “Světový pohár ve flyballu” ve dnech 18.-19.8.2018 v severní Francii, Dunkerque. Tuto událost najdete v termínovém kalendáři na stránkách FC ČR.

Výbor obdržel pouze jednu žádost o spolupořádání MČR a to od družstva The Rebels. Ačkoliv byl předběžný rozpočet zaslán až po termínu, výbor spolupořadatele přijal.

doc JED_VYB_2017_06_30
(ve formátu doc)

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 1. 2. – 31. 3. 2017

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Jiří Kříž, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

Výbor FC ČR intenzivně pracoval na změnách Pravidel FC ČR. Tato pravidla byla schválena a jsou účinná od 1.3.2017. Vyznačené změny jsou uvedeny v Novinkách na stránkách FC ČR z 10.3.2017.
Největší změna v pravidlech byla ohledně měření psů z důvodu přechodu na měření ulny pro určení výšky překážek psů. Byl schválen elektronický formulář na požádání o dočasnou flyballovou licenci, formulář pro nahlášení agresivního psa.

Výbor FC ČR vzal na vědomí výsledky školení nových flyballových rozhodčích. Školení se zúčastnilo 8 adeptů na pozici startovního rozhodčího. Všichni účastníci písemné testy zvládli a tak je v tuto chvíli 8 hospitantů na startovního rozhodčího.

Z důvodu špatné komunikace s nynějším sponzorem Flyballu ČR firmou Nestlé Česko, oslovila předsedkyně klubu firmu Candy, spol. s r.o. s nabídkou sponzoringu českého flyballu. Po několika jednáních byla podepsána smlouva o sponzoringu mezi firmou Candy, spol. s r.o. a Flyball Club České republiky, z.s..
Český flyballový pohár nyní ponese název „K9 Selection Cup“. Výbor FC ČR nyní upravuje dokumenty ohledně Poháru dle nové smlouvy se sponzorem a také pracuje na změnách v pravidlech českého poháru.

Výbor FC ČR schválil delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Křupky na břehu ve složení Milena Vrbová, Jana Malá, Jiří Kříž

Výbor FC ČR rozhodl o prodloužení možnosti nechat si přeměřit psa podle délky ulny. Z původního data 31. 3. 2017 , které bylo stanoveno v manuálu na měření se tato možnost posouvá k datu 30. 4. 2017.
Psa je možné nechat přeměřit 23. 4. 2017 – při semináři stávajících rozhodčích.
formulář k přihlášení zde: https://goo.gl/forms/pDefGwaLpQAwRCF63

Světový rekord FCI:
Výbor tímto informuje všechna družstva o možnosti uznání tzv. světového rekordu FCI. Družstva si mohou požádat (prostřednictvím své národní organizace) o uznání tzv. světového rekordu FCI, tedy nejlepšího světového výkonu zaběhnutého podle pravidel FCI. Pro uznání rekordu je nutno vyplnit formulář hlavním rozhodčím a pořadatelem turnaje, na kterém byl rekord zaběhnut. Tento formulář předat Výboru FC ČR, který následně oficiálně požádá flyballovou komisi FCI o uznání tohoto rekordu.
Jelikož formulář pro uznání světového rekordu je takřka shodný s formulářem pro uznání českého rekordu, tak výbor FC ČR schválil použití formuláře pro světový rekord i pro český rekord, tedy bude vyplňován pouze jeden společný formulář, nebude nutné vyplňovat dva formuláře.

Výbor nadále pracuje na pravidlech Mistrovství republiky České republiky. Zároveň probíhá diskuze i o změně místa mistrovství.

Zapsala: Michaela Nováková

doc JED_VYB_2017_03.doc
(ve formátu doc)

Změna ve složení výboru FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Výbor obdržel rezignaci dlouholetého člena výboru FC ČR, pana Zbyňka Chalupníčka, který působil jako poradce Klubu. Vzhledem ke svému osmiletému působení ve výboru se rozhodl nadále nevykonávat tuto funkci. Klub oslovil několik kandidátů a rozhodl se do výboru kooptovat Jiřího Kříže. Vzhledem k této změně dochází s okamžitou platností k výměně funkcí a to takto:

Jiří Kříž – hlavní výcvikář
Michal Kasalý – poradce

Po technické stránce bude pan Zbyněk Chalupníček nadále s Klubem externě spolupracovat.
Ráda bych zde, za Flyball Club České republiky, panu Chalupníčkovi poděkovala za veškerou práci, kterou nejen u nás pro flyball odvedl a věřím, že ještě velkou mírou ke kvalitě flyballu jako takového přispěje. Jeho EJS nám zajišťuje kvalitní turnaje na vysoké úrovni a neustálé vylepšování programového zajištění nám přináší možnost je posouvat na pomyslné příčce stále výš.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU FC ČR ELEKTRONICKOU KORESPONDENCÍ 21.9.– 24.10.2016

zobrazit verzi pro tisk

Účastníci: Zuzana Pecháčková, Milena Vrbová, Klára Valentová, Zbyněk Chalupníček, Michal Kasalý, Sabina Koubková, Michaela Nováková

doc JED_VYB_2016_10
(ve formátu doc)

Výbor FC ČR schválil:

 • Odměnu klubu Hop Trop za uspořádání pohárového turnaje Turnaj sladkých nadějí 2016.
 • Prodloužení termínu pro přihlašování velkých psů, jejichž majitelé je nechtějí měřit dle loketní kosti, do 31.12.2016.
 • Nového startovního rozhodčího – Jindřich Silovský.
 • Výši finančního příspěvku pro klub Crazy Balls za spolupořádání MČR v hodnotě 10 000Kč.

Výbor FC ČR na návrh M. Vrbové projednal situaci z Turnaje sladkých nadějí, kdy pes Bax z družstva Lavina Delta napadl psa Arama z družstva X-treme. Výbor rozhodl, že pes Bax nebude žádným způsobem penalizován.
Pro: Z. Pecháčková, M. Nováková, S. Koubková, M. Kasalý
Proti: M. Vrbová, K. Zavřelová
Zdržel se: Z. Chalupníček

Výbor FC ČR byl osloven ke spolupráci s anketou Kynolog roku 2016 a to zejména k sestavení odborné poroty. Výbor souhlasil a FC ČR se tak stal partnerem pro kategorii Flyball. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 25. 2. 2017. Podrobné informace se připravují.

Zapsala: Michaela Nováková

Delegace rozhodčích

zobrazit verzi pro tisk

Výbor FC ČR schválil následující delegaci hlavních rozhodčích na turnaj Xtreme Acana Cup:

Lenka Baldová, Lucie Bubníková, Jiří Kříž, Zuzana Pecháčková, Iva Prošková, Jan Souček

náhradní hlavní rozhodčí: Helena Slabiňáková

Komisař turnaje: Klára Zavřelová

zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Úno 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek