AAA
zobrazit verzi pro tisk
zobrazit verzi pro tisk

aktualizován přehled licencí

flyballová pravidla pro rok 2017

zobrazit verzi pro tisk

Přátelé, zde je ke stažení PDF verze se zvýrazněnými změnami pravidel pro letošní sezónu:
pdf Flyballová pravidla2017 zvýrazněné změny
(ve formátu pdf)

“Online” verzi pravidel na stránkách musím ručně upravit, což mi bude chvíli trvat… pracuje se na tom.
Výbor jistě připraví vysvětlení a důvody provedených změn, které zde budou uveřejněny, ale je důležité se s nimi seznámit pro blížící se turnaj dvojic.
admin

Propozice kŘ.U.P.ky na Břehu

zobrazit verzi pro tisk

Přidány propozice odkaz na přihlášku na Turnaj dvojic – kŘ.U.P.ky na Břehu (Uzávěrka přihlášek je 25. 3. 2017).

 

zobrazit verzi pro tisk

Aktualizován seznam členů FC k 21.2.2017.

Novinky

zobrazit verzi pro tisk

Pořadatelé tradičního flyballového turnaje Eagers Cup zveřejnili na webu turnaje propozice pro letošní ročník.

Nabídka pro členy FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Členové Flyball Clubu ČR, respektive družstva registrovaná pod FC ČR, mají možnost si do 3. 3. 2017 objednat nové flyballové boxy od pana Aleše Spirmana se slevou přibližně 20%. Sleva se vztahuje na výrobu prvních pěti boxů. Pro více informací kontaktujte pana Spirmana. Kontakt naleznete na stránkách www.flyball-box.com.

Pomozte českému flyballu

zobrazit verzi pro tisk

we need youZní to jako fráze, ale je to pravda pravdoucí – k tomu, abychom v ČR udrželi vysokou úroveň flyballových turnajů, nezbytně potřebujeme další flyballové rozhodčí! Tak pojďte do toho!
1. část školení adeptů na rozhodčí se bude konat v neděli 29.1.2017, a 2. část v neděli 19.3.2017 (vždy celý den), a to na Jůnově statku, Sedlec u Prahy.
Pro zdárné absolvování školení a postup k hospitacím je nutná účast na obou částech školení. Podrobnosti o podmínkách pro rozhodčí si prosím přečtěte v Řádu rozhodčích.
Zájemci o účast na školení, hlaste se, prosím, do 15.1.2017 e-mailem na adresu koordinátorky rozhodčích: milavrbova@email.cz. Do e-mailu uveďte celé své jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu a telefon, flyballový klub, ve kterém působíte.
Další informace o školení obdržíte e-mailem cca 10 dní před akcí od koordinátorky rozhodčích.

Vážení členové,

zobrazit verzi pro tisk

Měsíc leden je ve znamení placení členských příspěvků, kde nastalo pár drobných změn:

Při platbě stávajících členů byla doplněna zpráva pro příjemce – jméno a příjmení.
Dále pokud zapomenete zaplatit v řádném termínu a zaplatíte až v únoru se zápisným, pak informujte o této skutečnosti jednatele FC ČR, abyste nemuseli znovu posílat přihlášku do klubu.
Novinkou pro nové zájemce o členství je zasílání vyplněné, podepsané a naskenované přihlášky e-mailem na jednatele.
Toto vše se dočtete na stránkách v jednotlivých sekcí  (Poplatky FC, Jak se stát členem FC ČR).

Přeji všem krásný nový rok 2017.

Jednatelka Michaela Nováková

Změna ve složení výboru FC ČR

zobrazit verzi pro tisk

Výbor obdržel rezignaci dlouholetého člena výboru FC ČR, pana Zbyňka Chalupníčka, který působil jako poradce Klubu. Vzhledem ke svému osmiletému působení ve výboru se rozhodl nadále nevykonávat tuto funkci. Klub oslovil několik kandidátů a rozhodl se do výboru kooptovat Jiřího Kříže. Vzhledem k této změně dochází s okamžitou platností k výměně funkcí a to takto:

Jiří Kříž – hlavní výcvikář
Michal Kasalý – poradce

Po technické stránce bude pan Zbyněk Chalupníček nadále s Klubem externě spolupracovat.
Ráda bych zde, za Flyball Club České republiky, panu Chalupníčkovi poděkovala za veškerou práci, kterou nejen u nás pro flyball odvedl a věřím, že ještě velkou mírou ke kvalitě flyballu jako takového přispěje. Jeho EJS nám zajišťuje kvalitní turnaje na vysoké úrovni a neustálé vylepšování programového zajištění nám přináší možnost je posouvat na pomyslné příčce stále výš.

Zuzana Pecháčková
předsedkyně FC ČR

Zápis z členské schůze Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

Náhradní schůze byla zahájena v 10:25 dne 27. 11. 2016. Náhradní schůzi, která se konala kvůli nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR, zahájila předsedkyně Zuzana Pecháčková. Schůzi bylo přítomno 66 členů.

docx Zápis z členské schůze FC 2016
(ve formátu docx)
docx Usnesení členské schůze 2016
(ve formátu docx)

 1. Jako první bod proběhla volba orgánů schůze. Do role zapisovatele byla navržena Petra Kulhánková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
  Přítomní dále zvolili návrhovou komisi ve složení Alžběta Štěpánková, Kateřina Skálková, Jana Kupková, a mandátovou komisi ve složení Eva Pirklová, Marcela Nosková a Jiří Kříž.
  Hlasování o návrhové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
  Hlasování o mandátové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, přednesla Z. Pecháčková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
 3. Předsedkyně Z. Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2016.
 4. Hlavní výcvikář M. Kasalý přednesl zprávu o výcviku, změnách v rámci pravidel flyballu, úspěších českého flyballu jak v rámci České republiky, tak na poli mezinárodním (EFC 2016), a přednesl informaci o plánovaných turnajích na nadcházející sezonu 2017.
 5. Pokladní K. Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 25. 11. 2016.
 6. Za kontrolní a revizní komisi přednesl zprávu člen komise Z. Drbohlav (sepsala předsedkyně V. Budková). Při revizi nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
 7. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2016, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev.
  Ve 4. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Jumpers, na druhém místě se umístilo družstvo Too X-treme a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls III.
  Ve 3. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo družstvo Hop Trop Panthers a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls II.
  Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop HURRICANE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDragons 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Lavina Delta.
 8. Diskuze:
  M.Vrbová informovala přítomné o plánovaném ME 2017 v Brugách, zejména pak o pravidlech a o probíhajících diskuzích k nim. Zatím však diskuze nemá závěr a finální podoba pravidel a podmínek tak není jasná.
  Z. Pecháčková navrhla bod k diskuzi o uskutečnění Světového poháru v roce 2018. Je zde možnost pořádání na území ČR. Tento pohár by byl v rámci FCI. V tomto bodě Z. Pecháčková poznamenala, že nyní bude potřeba rozhodnout, jaký typ vrcholného turnaje bude ČR v roce 2018 pořádat, zda EFC, nebo Světový pohár. Oba tyto turnaje má ČR možnost pořádat.

  J. Präger vznesl připomínku a dotaz k formátu mistrovství ČR 2016, zda bude formát stejný i pro rok 2017. Jeho dotaz vedl k diskuzi. Závěrem tohoto bodu byl návrh od J. Prägera uskutečnit formát rozdělení 12 družstev do dvou divizí a na základě dosažených výsledků následné zařazení do pavouka na DE. Výbor osloví zástupce ostatních družstev, požádá je o vyjádření a formátem turnaje pro rok 2017 se bude dále zabývat.

  M. Prägerová vznesla dotaz na přihlašování družstev na turnaje a podala návrh, zda by o účasti daného družstva mohlo rozhodovat datum podání přihlášky a následně i zaslaná platba na účet pořadatele. Výbor vzal tento podnět na vědomí. Závěrem diskuze výbor upozornil přítomné a zejména pořadatele, že reálným řešením tohoto problému je pořádat turnaje na dvou parkurech.

  S. Prokeš rozvedl diskuzi na téma agresivita psa na parkuru. Jako dotčený majitel psa, který následkem svého chování na parkuru byl posuzován výborem FČR, vyzval výbor k vyjádření k jeho případu. Zejména podotknul způsob komunikace ze strany výboru k jeho osobě. Výbor se k dané problematice vyjádřil.

 9. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení. Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
 10. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2017. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 27. 11. 2016 Petra Kulhánková

crazyballsiicrazybalsiiidogdragons2funatichthurricanehtpanthershtpraguelavinadeltaruptherebelshardcoretooxtreme

zobrazit verzi pro tisk

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
<< Mar 2017 >>
MTWTFSS
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek