AAA

Členská schůze Flyball clubu 2015

zobrazit verzi pro tisk

Pořadatel: nespecifikováno
Datum a čas: 06.12. 2015
10:00 - 12:00
Limit turnaje: nespecifikováno
Datum uzávěrky: nespecifikováno
Webové stránky akce: nespecifikováno
Kontakt: nespecifikováno
Kategorie události:
Umístění: Jůnův statek
Informace a soubory ke stažení:

Flyball Club České republiky
tímto zve své členy
na výroční členskou schůzi klubu, která se koná
v neděli 6. 12. 2015 od 10:00 hodin
v restauraci Jůnův statek, Sedlec u Prahy
(www.junuvstatek.cz)
Termín náhradního zasedání členské schůze je stanoven na 6. 12. 2015 od 10:15 hodin.

Program členské schůze
1/ Zahájení
2/ Volba zapisovatele, komise návrhové, mandátové a komise volební
3/ Schválení programu schůze
4/ Zpráva předsedy o činnosti klubu
5/ Zpráva hlavního výcvikáře
6/ Zpráva pokladní o hospodaření klubu
7/ Zpráva kontrolní a revizní komise
8/ Volba nového výboru a kontrolní a revizní komise
9/ Přestávka
10/ Vyhlášení výsledků Purina Proplan Cup 2015
11/ Představení nového výboru a KRK
12/ Diskuse, různé
13/ Usnesení členské schůze
14/ Závěr

Prosíme všechny, kteří budou mít zájem o oběd v rámci členské schůze FC ČR 2015, aby v předstihu nahlásili svá jména a požadovaná jídla (z níže uvedeného jídelníčku) na recepci Jůnova statku. Vzhledem k tomu, že již statek neprovozuje druhou restauraci, bude kuchyň vařit pouze pro nás a potřebuje tedy znát přesný počet jídel, která připraví.

Nabídka jídel:
Hovězí polévka s knedlíčky – 30 Kč
Guláš, houskový knedlík – 79 Kč
Vepřový řízek, brambor – 85 Kč
Květák (brokolice), brambor 69 Kč (+ tatarská omáčka – 10 Kč)

Kontakt na recepci Jůnova statku: 284 680 155

Náhradní schůze byla zahájena v 10:15 dne 6. 12. 2015, pro nemožnost uskutečnění řádné členské schůze z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů FC ČR. Schůzi při nepřítomnosti předsedy J. Jandy (omluven ze zdravotních důvodů) zahájila a vedla místopředsedkyně Milena Vrbová. Schůzi bylo přítomno 83 členů.

docx Zpráva hlavní výcvikářky FC 2015
(ve formátu docx)
pdf Zápis z členské schůze 2015
(ve formátu pdf)
pdf Usnesení členské schůze 2015
(ve formátu pdf)

 1. Do role zapisovatele byla jednomyslně zvolena Petra Kulhánková. Přítomní dále volili návrhovou komisi ve složení Marcela Nosková, Věra Ismanická a Dana Šimerová, a mandátovou a volební komisi ve složení Eva Pirklová, Michal Kasalý a Blanka Škvorová.
  Hlasování: 100% pro (83 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, kde M. Vrbová navrhla přesunutí bodu 9 (přestávka), až za bod 10, vyhlášení výsledků celoročního poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2015.
  Návrh změny byl jednomyslně přijat.
 3. Místopředsedkyně M. Vrbová přednesla zprávu předsedy (vytvořena J. Jandou) o činnosti klubu v roce 2015.
 4. Hlavní výcvikářka Z. Pecháčková přednesla zprávu o výcviku, úspěších českého flyballu na ME 2015 a propagaci flyballu v roce 2015.
 5. Pokladní I. Jandová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 4.12. 2015.
 6. Za Kontrolní a revizní komisi přednesla zprávu její předsedkyně V. Budková. Při revizi nebyly shledány žádné nedostatky.
 7. Schůze přešla k volbě do jednotlivých orgánů klubu.
  Do výboru klubu již dále nechtěli kandidovat J. Janda, I. Jandová a Kropáčková. Na členství ve výboru kandidovali M. Kasalý, M. Vrbová, M. Nováková, Z. Pecháčková, K. Banďůrková, K. Valentová a Z. Chalupníček.
  Do Kontrolní a revizní komise kandidovali: V. Budková, Z. Drbohlav a P. Fraňková.
  Proběhla tajná volba výboru a KRK.
 8. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2015, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev. Hned ve dvou divizích se na prvním a druhém místě umístila družstva se stejným počtem bodů a o konečném umístění rozhodl až průměr časů.
  • Ve 4. divizi zvítězilo družstvo CrazyBalls III, na druhém místě se umístilo družstvo NIMBUS Hop Trop a na třetím místě se umístilo družstvo Pilsen 2 F.A.S.T.
  • Ve 3. divizi zvítězilo družstvoCrazyBalls II, na druhém místě se umístilo družstvo Alea – noční můra a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.em.
  • Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Adrenalin Flyers, na druhém místě se umístilo družstvo DogDRAGONS 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  • V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDRAGONS a na třetím místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore.
 9. Po přestávce proběhlo vyhlášení výsledků voleb do orgánů klubu. Hlasování proběhlo pomocí hlasovacích lístků (82 odevzdaných hlasovacích lístků, z toho platných 81).
  • Výbor byl zvolen v tomto složení:
   – Zuzana Pecháčková (zvolena počtem 70 hlasů)
   – Milena Vrbová (zvolena počtem 77 hlasů)
   – Klára Valentová (zvolena počtem 77 hlasů)
   – Michal Kasalý (zvolen počtem 81 hlasů)
   – Kateřina Banďůrková (zvolena počtem 73 hlasů)
   – Michaela Nováková (zvolena počtem 78 hlasů)
   – Zbyněk Chalupníček (zvolen počtem 79 hlasů)
  • Výbor se na místě dohodl na vykonávání funkcí, a to následovně.
   – Předsedkyně: Zuzana Pecháčková
   – Místopředsedkyně, koordinátorka rozhodčích: Milena Vrbová
   – Pokladní: Klára Valentová
   – Hlavní výcvikář: Michal Kasalý
   – Administrátorka licencí, registr. družstev: Kateřina Banďůrková
   – Jednatelka, evidence členů a kontakt s ČKS: Michaela Nováková
   – Poradce: Zbyněk ChalupníčekKontrolní komise byla zvolena v tomto složení:
   – Veronika Budková (zvolena počtem 81 hlasů)
   – Zdeněk Drbohlav (zvolen počtem 81 hlasů)
   – Pavla Fraňková (zvolena počtem 81 hlasů)
   Kontrolní komise ponechala předsednictví V. Budkové.
 10. Diskuze:
  • M.Vrbová informovala přítomné o tom, že v uplynulém týdnu byl FCI schválen návrh pravidel flyballu předložený flyballovou komisí FCI. Dále informovala o plánovaném zasedání komise FCI. V předchozích letech se zasedání konalo v zahraniční, což s sebou neslo náklady pro českého zástupce (financování FC ČR). V roce 2016 se zasedání uskuteční v ČR, tyto náklady se proto v letošním roce sníží.
  • M.Vrbová požádala členskou schůzi o rozhodnutí o termínu konání Mistrovství ČR v roce 2016, vzhledem k tomu, že se dosavadní výbor na termínu neshodl. V tradičním místě konání – Mladá Boleslavi, jsou možné dva termíny. První v termínu 20.-21.8.2016 s tím, že v té době bude v areálu k dispozici velký stan, který při nepřízni počasí značně ulehčuje průběh turnaje. Tento stan zde provozovatelé areálu nechávají maximálně týden po konání výstavy, jinak tento stan není k dispozici. Další možností je ponechat MČR v tradičním termínu, tj. první zářijový víkend (3.- 4.9.2016), s tím rizikem, že se za všech povětrnostních podmínek bude muset běhat pod širým nebem.
   Hlasování pro termín 3.-4. září (bez možnosti stanu): 64 pro, 3 proti, 11 se zdrželo. Návrh byl přijat.
  • Dále přítomní diskutovali o možnosti rozdělení MČR do dvou závodních dnů. J. Kříž upozornil, že by bylo vzhledem k rostoucímu počtu družstev vhodné zvýšit jejich počet na mistrovství, a stejně tak upravit kvalifikační podmínky, aby se na MČR dostala nejrychlejší družstva, i když budou mít v kvalifikaci nižší počet bodů. Výbor bude o přesné podobě formátu turnaje a o kvalifikaci v nejbližších týdnech jednat.
  • M.Vrbová seznámila přítomné s plánovaným formátem turnaje Eager´s Cup, který by proběhne ve dnech 6.–8. 5. 2016. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o tento turnaj i ze strany zahraničních družstev se v roce 2015 osvědčil formát třídenního turnaje (pátek, sobota, neděle), který bude zachován i pro příští rok.
  • O. Bazalová v návaznosti na informaci o formátu Eager´s Cupu vznesla požadavek na prodloužení uzávěrky přihlášek na měsíc, případně na vyřazení EC z Purina PRO PLAN Cupu, vzhledem k obavám, že pro některá družstva bude obtížné zúčastnit se turnaje již od pátku. Eva Pirklová za pořadatelský klub vysvětlila nemožnost prodloužení doby pro uzavření podání přihlášek, vzhledem k tomu, že jde o začátek sezóny, kdy se družstva teprve sehrávají. Klára Valentová v souvislosti s pohárovými turnaji upozornila, že se v roce 2016 nebude konat tradiční turnaj Lukášovský drak, vzhledem k budování silnice v těsné blízkosti lukášovského cvičiště. Dále se diskutovalo o podmínkách pro zahraniční družstva (vstupní časy, rozdělení do divizí apod.). Výbor projedná otázku změny mezního času pro zahraniční družstva.
  • M.Kasalý vznesl dotaz na výbor, zda flyballová komise FCI nějakým způsobem využila data z měření loketní kosti českých psů. M. Vrbová vysvětlila, že získaná data velmi pomohla při hledání optimálního přepočtu délky loketní kosti na výšku překážek. Pomocí dat získaných od českých psovodů se podařilo prokázat, že původně navržený přepočet by značně znevýhodnil psy menšího vzrůstu, a po delší diskusi a několika dalších návrzích došla komise ke kompromisnímu návrhu, který je součástí právě schválených pravidel flyballu FCI.
  • V. Ismanická vznesla dotaz na výbor, zda bude standardizovaný formulář pro přestupy psů mezi jednotlivými družstvy. Výbor tento formulář připraví jako součást připravované změny pravidel.
 11. Zástupce návrhové komise Věra Ismanická přednesla návrh usnesení.
  Členská schůze schválila usnesení jednomyslně. Hlasování: 83 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 12. Závěrem Milena Vrbová poděkovala všem přítomným za velmi hojnou účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2016. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 6. 12. 2015 Petra Kulhánková

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Zář 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek