AAA

JAK USPOŘÁDAT FLYBALLOVÝ TURNAJ?

zobrazit verzi pro tisk

TERMÍN

Minimálně 8 týdnů před plánovaným termínem konání (ale doporučujeme dříve, protože termínový kalendář většiny závodníků bývá dost nabitý) pořadatel požádá výbor Flyball Clubu o zařazení svého turnaje do termínového kalendáře a o delegaci hlavního rozhodčího. Správci webových stránek FC ČR pak zašle (v elektronické podobě) zpracované propozice s přihláškou – vzorovou přihlášku ve formátu pro MS Excel naleznete zde:

Univerzální přihláška na turnaj - pohárová - Fitmin Cup (CZ) (staženo 1115× ) Univerzální přihláška na turnaj - nepohárová (staženo 1026× )

MÍSTO

Kromě termínu je velmi důležitý i výběr místa, kde by se měl turnaj konat. Nejčastěji jsou turnaje pořádány pod širým nebem, pro případ nepříznivého počasí je ideální velký stan, který zakryje obě dráhy. Možné je využít i jízdárny nebo haly, nicméně zde je obzvlášť nutné dbát na vhodnost povrchu (žádné parkety či koberce – ty pouze s gumovými pásy na obou drahách).

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

Pořadatel je povinen zaslat žádost o stanovení veterinárních podmínek pro flyballový turnaj Krajské veterinární správě místně příslušné podle místa konání turnaje, a to nejméně 2 měsíce před akcí (ještě lépe před zveřejněním propozic, neboť jejich součástí by měly být i příslušné veterinární podmínky). Žádost o určení veterinárních podmínek pro konání akce je ke stažení ZDE, seznam všech veterinárních správ je ZDE. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti Řádu na ochranu psů při flyballových turnajích. Uvedený řád naleznete v sekci klubové dokumenty. Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti výše zmíněného řádu pořadatel předkládá žádost o souhlas s pořádáním flyballového turnaje místně příslušné obci.

Psovod psa, kterému byly uši kupírovány ze zdravotních důvodů a chce se turnaje zúčastnit, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli turnaje nejpozději 14 dní před uzávěrkou turnaje, na který zamýšlí vyjet, a přiložit zprávu veterináře o provedeném zákroku, včetně fotodokumentace. Je na posouzení pořadatele turnaje, zda umožní takovému psovi na turnaji závodit. Před konečným rozhodnutím může pořadatel požádat výbor FC ČR o stanovisko .

ROZHODČÍ

Pro uspořádání turnaje musí pořadatel zajistit nejméně jednoho hlavního a dva startovní rozhodčí., kteří mají platnou licenci rozhodčího vydanou Flyball Clubem ČR; boxoví rozhodčí licenci mít nemusí. Hlavního rozhodčího deleguje výbor FC ČR, startovní a boxové rozhodčí si pořadatel zajišťuje sám. Seznam českých flyballových rozhodčích naleznete v sekci přehledy.

Pořadatel hradí hlavnímu rozhodčímu cestovné či posudečné dle následujících pravidel: každý hlavní rozhodčí, pokud na turnaji nezávodí, nárok na úhradu cestovného ve výši 4 Kč/km; pokud se turnaje účastní zároveň i jako závodník, obdrží polovinu této částky, tj. 2 Kč/km. Hlavní rozhodčí, který se na turnaj nedopravuje vlastním vozem, obdrží posudečné ve výši 500 Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou. Pokud zároveň na turnaji závodí, tak polovinu (250 Kč).

Dálší úhrady které pořadatel hradí jsou uvedené v přehledu úhrad rozhodčím. Jednotlivé úhrady mohou být upraveny na základě dohody mezi pořadatelem a rozhodčím.

VYBAVENÍ potřebné k uspořádání turnaje

  • EJS – vlastní nebo pokud jej nemáte, je možné si domluvit jeho zapůjčení některým z družstev, která ho mají. Více o EJS naleznete v sekci začínáme.
  • 2 sady překážek – kompletní, odpovídající platným Pravidlům flyballu, s latěmi takových šířek, aby bylo možné nastavit všechny potřebné výšky překážek. Vzhledem k jejich častému přestavování v průběhu turnaje by měly být rovněž snadno zasunovatelné a jednotlivé výšky by měly být vyznačeny na bočnicích. Po naměření drah je vhodné umístit k překážkám nějaké značky určující jejich postavení.
  • prostor pro parkur – na trávě je třeba vyznačit startovní/cílovou linii a linii postavení boxů (ideální je pro tyto účely zakoupit barvu ve spreji či použít např. vápno, kterým se značí fotbalová hřiště) a zároveň označit i vzdálenosti od startu v rozběhovém prostoru (zpravidla stačí začít od 5 m a značit po metru). Rozběhový prostor by dle pravidel by měl mít délku minimálně 8,8 m, většinou je však potřeba delší (tak 20 m)
  • bariéry za boxy – musí mít rozměry uvedené v platných Pravidlech flyballu.
  • vnější ohraničení drah (plůtek, zástěny…), které znemožní psům vyběhnout ven z parkuru, když budou například honit zakutálený míček, budou pro ně bezpečné, a které rovněž zabrání divákům ve vstupu na parkur.
  • 2 stolky pro startovní rozhodčí a celkem 6 židlí (4 pro startovní a 2 pro boxové rozhodčí). Velmi vhodné je zajistit také 2 stany nad stolky startovních rozhodčích, ať už proti slunci, nebo proti dešti.
  • nástěnka – umístěná v blízkosti flyballových drah, aby mohly být výsledky průběžně doplňovány.

ADMINISTRATIVA

Je třeba si předem připravit:

  • výsledkové listiny pro každé družstvo (takový počet, aby se do nich vešly všechny plánované rozběhy). Vzor spolu s návodem na jeho vyplnění naleznete v sekci klubové dokumenty.
  • tabulky nebo tzv. pavouky pro jednotlivé druhy závodů (Round Robin/Každý s každým, Speed Trial/Rychlostní zkouška, Double Elimination/Na dvě prohry, Knock Out/Vyřazovací závod) – podle počtu přihlášených družstev pořadatel rozdělí družstva do jedné či více divizí. Při účasti méně jak 7 družstev však nemá smysl divize zavádět, neboť při počtu méně jak 4 družstev v divizi je prakticky nemožné uspořádat druhou část turnaje formou vyřazovacího závodu (Double Elimination/Na dvě prohry nebo Knock Out/Vyřazovací závod).

Pokud turnaj není součástí Českého flyballového poháru, kde je předepsáno, jaké formáty závodů smí pořadatel použít, je rozhodnutí, podle jakého formátu se bude závodit, pouze na pořadateli. Zpravidla se jako první běhá Round Robin/Každý s každým a na základě jeho výsledků jsou pak družstva nasazena do druhého kola formátu Double Elimination/Na dvě prohry či Knock Out/Vyřazovací závod. Tyto formáty jsou pro druhé kolo obzvlášť vhodné, neboť jejich vyvrcholením je napínavé finále – souboj dvou nejlepších družstev, ze kterého vzejde vítěz.

Tabulky pro jednotlivé druhy závodů spolu s návodem na jejich vyplnění ke stažení:

Tabulky pro závody - pohárové turnaje 2018 (staženo 1182× ) Tabulky pro závody - nepohárové turnaje (staženo 1375× ) Allraces - soubor pro generování tabulek !NUTNÝ! (verze duben 2018) (staženo 2175× )

STRUČNÝ NÁVOD K VYPLŇOVÁNÍ

  • rozpis běhů (vygeneruje se z výše uvedených tabulek), ev. rozpis pomocníků, časový harmonogram

OSTATNÍ

Pořadatel musí zajistit prezenci – u psů, kteří již mají flyballovou licenci (či podanou žádost o její vydání), je možno si tuto skutečnost ověřit v seznamu licencí a ti už nesmějí být znovu přeměřováni. Pro psy, kteří platnou licenci (nebo podanou žádost o její vydání) ještě nemají, je nutno mít připraveny vytištěné Žádosti o flyballovou licenci:
Tyto psy musí hlavní rozhodčí před začátkem turnaje změřit.

Součástí pořadatelovy práce je samozřejmě i zajištění cen pro vítěze.
Pravidla pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru naleznete v sekci PURINA PRO PLAN CUP.

DŮLEŽITÉ

Po skončení turnaje pořadatel zaplatí cestovné či posudečné hlavnímu rozhodčímu. Nejpozději do 5 pracovních dní pošle výsledky turnaje (nejlépe v elektronické podobě) hlavnímu výcvikáři FC ČR a do 10 pracovních dnů spočítá a pošle odvody na pokladní klubu (č.ú. FC 2101343239/2010) K odvodům z turnajů je nutné přiložit jmenný přehled členů a nečlenů Flyball Clubu ČR, kteří se turnaje zúčastnili. Aktuální výše odovodů je uvedena na stránce s poplaky. Vzorový formulář se všemi potřebnými náležitostmi naleznete zde:

Vzorový formulář k odvodům z turnajů (staženo 865× )

Pokud toto pořadatel nesplní, může výbor FC ČR rozhodnout o sankcích proti němu, např. že tomuto pořadateli nebude v příštím roce delegován hlavní rozhodčí a jeho turnaj tak nebude oficiální.

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Bře 2020 >>
PÚSČPSN
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek