AAA

JAK ZÍSKAT FLYBALLOVOU LICENCI

zobrazit verzi pro tisk

Tento text vznikl jako nápověda pro všechny flyballové nováčky, kteří se v otázce licencí obvykle obtížně orientují. Pokud byste v něm našli nějaké nesrovnalosti nebo si mysleli, že by potřeboval upřesnění či doplnění, kontaktuje, prosím, Mílu Vrbovou (mvrbova@seznam.cz). 

K tomu, abyste mohli závodit ve flyballu, musíte mít licenci (viz článek 2.7 Pravidel flyballu), ale nemusíte být členem Flyball Clubu ČR. Čtěte dál…

Kde vzít licenci?

Před prvním turnajem, na který se chystáte, si stáhněte z těchto stránek Žádost o vydání flyballové licence. Doma si ji v klidu vyplňte a vezměte s sebou na turnaj. Prázdný formulář žádosti bude mít jistě k dispozici i pořadatel turnaje. V ranním stresu a shonu před zahájením turnaje však na tom budete určitě psychicky lépe, když si přivezete předvyplněnou žádost z domova, než abyste museli příslušné údaje smolit na místě.

Nápověda k vyplňování žádosti: registrační jméno psa je to jméno, kterým na psa voláte a pod kterým ho budete hlásit na všechny flyballové turnaje. Není možné, abyste měli v žádosti o licenci psa jménem Bára, a v přihlášce na turnaj Baruška – to už jsou dva různí psi, i když z vašeho pohledu jde stále o jednoho.

Přímo na turnaji vás pak ještě mimo jiné čeká…

Přeměření psa

Měření psů na turnaji probíhá během ranní prezence družstev v prostoru k tomu určeném (zpravidla velmi blízko místa prezence). Provádí jej některý z hlavních rozhodčích turnaje. Vaším úkolem je přivést psa do tohoto prostoru (někdy je nutno nejprve vystát frontu, protože zájemců o změření bývá zejména na začátku sezóny hodně), na pokyn rozhodčího předložit předvyplněnou žádost o vydání fb. licence (viz výše) a ohlásit se jménem družstva, za které na turnaji závodíte, a registračním jménem psa. Pořadatel a rozhodčí si vás totiž musí najít ve svých dokumentech, aby mohli naměřenou výšku psa ihned zaznamenat, a tím, že se takto nahlásíte, jim aspoň trochu pomůžete nezbytnou administrativu urychlit.

Poté připravíte psa na měření, tj. postavíte ho do klidového postoje. Má-li pes na sobě postroj, před měřením mu ho sundejte, aby mohl rozhodčí změřit skutečnou kohoutkovou výšku. Je-li pes bázlivý, předem na to rozhodčího upozorněte a případně se s ním domluvte na postupu.

Tip: Hodně bázlivého psa byste se měli pokusit připravit na měření ještě před turnajem. Není to nic složitého – na tréninku se domluvte s ostatními kolegy z družstva a uspořádejte si fingované měření, při kterém budete ze začátku psa jen držet v postoji. Později přidejte „rozhodčího“ (např. kolegu z družstva), který bude chodit kolem stojícího psa a později, když se po něm pes už nebude ohlížet, mu může přikládat na kohoutek laťku nebo tyčku. Psa zpočátku odměňujte pokaždé, když klidně stojí, později zvyšujte nároky a odměňujte, jen když pes nereaguje na „rozhodčího“ vedle sebe.

Psa můžete při měření přidržovat (například u hlavy), ale nesmíte ho podpírat (ani vy, ani nikdo jiný). Obvykle je dobré vzít s sebou na měření nějaký ten pamlsek, abyste mohli odpoutat psovu pozornost od těch divných věcí, co se budou dít nad jeho zády. V současnosti se v ČR zavádí používání laserové míry, které je oproti původnímu systému měření snadnější – psovi se ke kohoutku přiloží pouze speciální laťka.

Naměřenou kohoutkovou výšku rozhodčí oznámí nahlas. Pokud se domníváte, že neodpovídá skutečné výšce vašeho psa (např. pokud pes již dříve prošel bonitací, kde byl také měřen), může rozhodčí psa změřit znovu. Výsledek měření, tedy naměřenou kohoutkovou výšku a odpovídající výšku překážek, pak rozhodčí zapíše nejen do svých dokumentů, ale také do žádosti o licenci, kterou jste mu předložili. Poté si žádost vezměte zpět a doplňte si do ní datum a místo turnaje, na kterém byl váš pes změřen.

Kolik měření je potřeba?

Pokud vašemu psovi přísluší podle provedeného měření menší výška skokových překážek než 35 cm, budete potřebovat ještě dvě shodná měření (shodná ve smyslu shodné výšky překážek, nikoliv kohoutkové výšky) od dalších dvou rozhodčích. V takovém případě si žádost o licenci pečlivě uložte (např. k očkovacímu průkazu) a určitě ji nezapomeňte s sebou vzít na další turnaj, kde bude nutno celý proces měření zopakovat. Pokud by se stalo, že se další rozhodčí při měření neshodnou s tím předchozím, bude třeba přidat ještě další měření (tj. měřit se bude tak dlouho, dokud se ve vaší žádosti nesejdou zmíněná tři shodná měření od tří různých rozhodčích). V Pravidlech flyballu upravuje vydání licencí pro tzv. snižovače (psy s výškou skoku menší než 35 cm) článek 2.7 b)

Pokud byla vašemu psovi po měření přiřazena výška skoku 35 cm, máte s měřeními vystaráno, protože vám stačí jen jedno měření (viz článek 2.7 a) pravidel) a je na čase požádat o licenci. Snad jen kdybyste s výsledkem měření nesouhlasili a chtěli využít článku 2.7 a), výjimky 1), nebudete ještě o licenci žádat.

Ale já mám hodně velkého psa…

Máte-li opravdu velkého psa a jste si jisti, že jeho kohoutková výška je nad 48 cm a že mu menší výška překážek než 35 cm opravdu „nehrozí“, můžete požádat o vydání licence bez měření, a to ještě před prvním turnajem, na který se chystáte. V takovém případě si stáhněte z těchto stránek Žádost o vydání flyballové licence, do kolonky určené pro zapsání naměřené výšky psa uveďte slova NEMĚŘEN-VELKÝ PES, a dále postupujte podle níže uvedeného textu. Jen nezapomeňte, že pro vás platí pravidlo, že přímo na turnaji můžete administrátorovi žádost předat pouze v případě, pokud na něm ještě nezávodíte a pokud se koná nejméně 14 dní před turnajem, na kterém se již závodit chystáte. Jinak řečeno, na první turnaj, na který se chystáte, už musíte přijet s licencí, takže je lépe poslat žádost poštou a s dostatečným předstihem. Vydávání licencí pro velké psy bez měření upravuje v pravidlech článek 2.7 a), výjimka 2.

Jak požádat o licenci

Abyste mohli získat licenci, je třeba doručit čitelně a úplně vyplněnou žádost o vydání licence administrátorovi licencí (článek 2.7 c) Pravidel flyballu). Tady máte dvě možnosti, jak to udělat:

  • Předat žádost s příslušným poplatkem za vydání licence (jeho výši najdete v seznamu poplatků) administrátorovi licencí (nebo osobě jím pověřené) přímo na příslušném turnaji, kde je váš pes změřen/doměřen. Je-li administrátor na turnaji přítomen, zpravidla se ohlásí během dne do mikrofonu a řekne vám, kdy a kam mu můžete žádost přinést.
  • Odeslat žádost doporučenou poštou na adresu administrátora licencí, a poplatek za vydání licence uhradit na účet FC ČR (číslo účtu 204997922/0300). Musíte tak ale učinit nejpozději 14 dní před dalším turnajem, na který se hlásíte (článek 2.7 c) Pravidel flyballu). V případě, že turnaje následují za sebou v kratším časovém období, je možno tolerovat nedodržení 14denní lhůty, ale i tak jste povinni poslat žádost tak brzy, jak to jenom jde (čili první pracovní den po turnaji).

To, že byla vaše žádost doručena a vyřízena, zjistíte i podle toho, že se váš pes objeví v seznamu vydaných flyballových licencí. Licenci jako takovou vám administrátor předá na nejbližším flyballovém turnaji. Nebudete-li na něm přítomni, můžete se domluvit například s kolegou z družstva, aby vám ji vyzvedl, anebo administrátora licencí výslovně požádat o zaslání poštou na vaši adresu.

Členství ve Flyball Clubu ČR

K tomu, abyste mohli ve flyballu závodit, nemusíte být členem FC ČR. Členství vám však přinese mnohé výhody, například finanční – výrazně nižší poplatek za vydání licence a nižší startovné na turnajích. Také budete mít možnost na členských schůzích klubu ovlivňovat dění v českém flyballu. Sami si spočítejte, zda se vám to vyplatí.

Podrobnosti o tom, jak se stát členem, najdete zde.

Věděli jste, že…

  • flyballová licence je platná doživotně a je vydávána na psa, nikoliv na psovoda? Takže bude- li se psem chtít později závodit jiný psovod, nepotřebuje k tomu další licenci.
  • pes bez platné flyballové licence (jehož psovod z nějakého důvodu nechce podat žádost o vydání flyballové licence, zapomněl ji podat nebo ji nepodal včas) se může turnaje zúčastnit pouze exhibičně (mimo soutěž)? Resp. družstvo, za které tento pes startuje, může závodit pouze exhibičně a neumístí se v konečném pořadí. Takže pokud se vaše družstvo těší,  jak si na turnaji pěkně zazávodí, a pak ráno při prezenci zjistí, že s vaším psem nemůže počítat, protože jste mu jaksi zapomněl/a vyřídit licenci, asi vás za to moc nepochválí.
  • psovod je povinen na požádání pořadatele či hlavního rozhodčího kdykoli během turnaje předložit flyballovou licenci psa či vyplněnou žádost o vydání licence?
  • v odůvodněných případech (např. u agresivního nebo extrémně bázlivého psa) může rozhodčí označit psa za „nezměřitelného“? Potom je psovi pro daný turnaj přiřazena maximální výška překážek, což může být problém, pokud družstvo nemá ve svém středu jiného snižovače než je váš pes. Proto je dobré nepodceňovat přípravu takových psů na měření.

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
<< Mar 2017 >>
MTWTFSS
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek