Výsledky 2017

zobrazit verzi pro tisk

TUZEMSKÉ OFICIÁLNÍ TURNAJE:

TURNAJI.DIVIZEII.DIVIZEIII.DIVIZEIV.DIVIZEV.DIVIZEVI.DIVIZEVII.DIVIZEVIII.DIVIZEIV.DIVIZE
Crazy Cup 2017
xlsx Crazy Cup 2017 - časy psů EJS
(ve formátu xlsx)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 1.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 2.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 3.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 4.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 5.divize
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky Crazy Cup 2017 - 6.divize
(ve formátu pdf)
M.E.D.s Trophy 2017
xls MEDs 2017 - časy psů EJS
(ve formátu xls)
pdf Výsledkovky MEDs2017-1divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky MEDs2017-2divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky MEDs2017-3divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky MEDs2017-4divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky MEDs2017-5divize
(ve formátu pdf)
pdf Výsledkovky MEDs2017-6divize
(ve formátu pdf)
Eager's Cup 2017
xls časy EJS EC2017 divize 1+2
(ve formátu xls)

xls časy EJS EC2017 divize 3+4
(ve formátu xls)

xls časy EJS EC2017 divize 5+6
(ve formátu xls)

xls časy EJS EC2017 divize 7+8
(ve formátu xls)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 1
(ve formátu pdf)

pdf výsledkovky EC 2017 divize 2
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 3
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 4
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 5
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 6
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 7
(ve formátu pdf)
pdf výsledkovky EC 2017 divize 8
(ve formátu pdf)

VÝSLEDKOVÉ LISTINY 2017

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY: