AAA

Zápis z členské schůze Flyball Clubu ČR

zobrazit verzi pro tisk

Náhradní schůze byla zahájena v 10:25 dne 27. 11. 2016. Náhradní schůzi, která se konala kvůli nepřítomnost nadpoloviční většiny členů FC ČR, zahájila předsedkyně Zuzana Pecháčková. Schůzi bylo přítomno 66 členů.

docx Zápis z členské schůze FC 2016
(ve formátu docx)
docx Usnesení členské schůze 2016
(ve formátu docx)

 1. Jako první bod proběhla volba orgánů schůze. Do role zapisovatele byla navržena Petra Kulhánková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
  Přítomní dále zvolili návrhovou komisi ve složení Alžběta Štěpánková, Kateřina Skálková, Jana Kupková, a mandátovou komisi ve složení Eva Pirklová, Marcela Nosková a Jiří Kříž.
  Hlasování o návrhové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
  Hlasování o mandátové komisi: pro (66 členů). Návrh byl přijat.
 2. Proběhlo seznámení s programem, přednesla Z. Pecháčková.
  Hlasování: pro (65 členů). 1 člen se zdržel. Návrh byl přijat.
 3. Předsedkyně Z. Pecháčková přednesla zprávu o činnosti klubu v roce 2016.
 4. Hlavní výcvikář M. Kasalý přednesl zprávu o výcviku, změnách v rámci pravidel flyballu, úspěších českého flyballu jak v rámci České republiky, tak na poli mezinárodním (EFC 2016), a přednesl informaci o plánovaných turnajích na nadcházející sezonu 2017.
 5. Pokladní K. Zavřelová přednesla zprávu o stavu pokladny a hospodaření klubu ke dni 25. 11. 2016.
 6. Za kontrolní a revizní komisi přednesl zprávu člen komise Z. Drbohlav (sepsala předsedkyně V. Budková). Při revizi nebyly shledány žádné nesrovnalosti.
 7. Následovalo vyhlášení výsledků celoroční soutěže českého flyballového poháru – Purina PRO PLAN Cupu 2016, který byl v letošním roce rozdělen do 4 divizí s vyrovnaným počtem družstev.
  Ve 4. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Jumpers, na druhém místě se umístilo družstvo Too X-treme a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls III.
  Ve 3. divizi zvítězilo družstvo FUNatic Runners, na druhém místě se umístilo družstvo Hop Trop Panthers a na třetím místě se umístilo družstvo CrazyBalls II.
  Ve 2. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop HURRICANE, na druhém místě se umístilo družstvo DogDragons 2 a na třetím místě se umístilo družstvo R.U.P.
  V 1. divizi zvítězilo družstvo Hop Trop PRAGUE, na druhém místě se umístilo družstvo The Rebels Hardcore a na třetím místě se umístilo družstvo Lavina Delta.
 8. Diskuze:
  M.Vrbová informovala přítomné o plánovaném ME 2017 v Brugách, zejména pak o pravidlech a o probíhajících diskuzích k nim. Zatím však diskuze nemá závěr a finální podoba pravidel a podmínek tak není jasná.
  Z. Pecháčková navrhla bod k diskuzi o uskutečnění Světového poháru v roce 2018. Je zde možnost pořádání na území ČR. Tento pohár by byl v rámci FCI. V tomto bodě Z. Pecháčková poznamenala, že nyní bude potřeba rozhodnout, jaký typ vrcholného turnaje bude ČR v roce 2018 pořádat, zda EFC, nebo Světový pohár. Oba tyto turnaje má ČR možnost pořádat.

  J. Präger vznesl připomínku a dotaz k formátu mistrovství ČR 2016, zda bude formát stejný i pro rok 2017. Jeho dotaz vedl k diskuzi. Závěrem tohoto bodu byl návrh od J. Prägera uskutečnit formát rozdělení 12 družstev do dvou divizí a na základě dosažených výsledků následné zařazení do pavouka na DE. Výbor osloví zástupce ostatních družstev, požádá je o vyjádření a formátem turnaje pro rok 2017 se bude dále zabývat.

  M. Prägerová vznesla dotaz na přihlašování družstev na turnaje a podala návrh, zda by o účasti daného družstva mohlo rozhodovat datum podání přihlášky a následně i zaslaná platba na účet pořadatele. Výbor vzal tento podnět na vědomí. Závěrem diskuze výbor upozornil přítomné a zejména pořadatele, že reálným řešením tohoto problému je pořádat turnaje na dvou parkurech.

  S. Prokeš rozvedl diskuzi na téma agresivita psa na parkuru. Jako dotčený majitel psa, který následkem svého chování na parkuru byl posuzován výborem FČR, vyzval výbor k vyjádření k jeho případu. Zejména podotknul způsob komunikace ze strany výboru k jeho osobě. Výbor se k dané problematice vyjádřil.

 9. Zástupce návrhové komise Kateřina Skálková přednesla návrh usnesení. Členská schůze schválila usnesení jednomyslně.
 10. Závěrem Zuzana Pecháčková poděkovala všem přítomným za účast, popřála všem krásné prožití svátků a hodně zdraví i pro psí závodníky v roce 2017. Schůze byla tímto ukončena.

Zapsala dne 27. 11. 2016 Petra Kulhánková

crazyballsiicrazybalsiiidogdragons2funatichthurricanehtpanthershtpraguelavinadeltaruptherebelshardcoretooxtreme

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Kvě 2018 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek