AAA

Zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru PURINA PRO PLAN CUP

zobrazit verzi pro tisk

Pořadatel turnaje je především povinen postupovat v souladu s platnými Pravidly flyballu a Řádem ochrany psů při flyballových turnajích. Tyto Zásady pro pořádání turnajů zařazených do Českého flyballového poháru (dále jen Zásady) výše uvedené předpisy pouze doplňují a upřesňují. Důvodem schválení Zásad je snaha výboru FC ČR co nejlépe informovat pořadatele o všem, co je třeba k řádnému zajištění pohárového turnaje.

Pořadatel pohárového turnaje musí zajistit:

1) prostor pro turnaj

 • prostor o rozměru minimálně 50×20 m
 • soutěžní plochu o rozměru minimálně 35×10 m s odpovídajícím povrchem
 • prostor pro venčení psů
 • prostor pro zázemí jednotlivých družstev, včetně možnosti parkování aut závodníků, pokud možno co nejblíže k tomuto prostoru
 • sociální zázemí

2) administrativní příprava turnaje

 • nejpozději dva měsíce před konáním turnaje zaslat webmasterovi FC ČR propozice turnaje ke zveřejnění
 • Propozice musí obsahovat způsob rozdělení družstev do divizí
 • od  druhého turnaje má pořadatel povinnost zařazovat družstva do pohárových turnajů podle bodu 1.8.1 B
 • s dostatečným předstihem kontaktovat hlavní a startovní rozhodčí a domluvit se s nimi na posuzování turnaje
 • zaslat Výboru FC ČR žádost o delegaci hlavních rozhodčích; žádost se zasílá přímo koordinátorovi rozhodčích
 • sestavit rozpis rozběhů
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích zpracovat rozpis rozhodčích pro jednotlivé rozběhy. Akceptovat případné připomínky koordinátora k zařazení jednotlivých rozhodčích či hospitantů a upravit rozpis podle nich
 • kontaktovat případné další sponzory akce (nesmí jít o prodejce či výrobce psího krmení)
 • zajistit veterináře pro veterinární přejímku

3) materiální zabezpečení

 • nevlastní-li pořadatel EJS, je povinen zajistit si jeho zapůjčení
 • vždy musí být použito EJS schválené výborem Flyball Clubu ČR. Mezi již schválená zařízení patří EJS od výrobce Zbyňka Chalupníčka, rok výroby 2005 a mladší
 • nevlastní-li pořadatel dvě sady překážek označených logem sponzora poháru, zajistit si u výboru FC ČR jejich zapůjčení
 • zajistit výpočetní techniku pro zpracování výsledků a její obsluhu
 • zabezpečit ozvučení prostoru parkuru
 • bezpečně ohradit parkur, např. plastovým pletivem apod. Za bezpečné ohrazení nelze považovat pásku
 • mít k dispozici dostatečné množství pěnových ochran na horní část překážek, aby bylo možno kdykoliv v průběhu turnaje uskutečnit výměnu opotřebovaných ochran
 • zajistit prostředky pro vyznačení všech potřebných čar a rozběhového prostoru
 • zabezpečit nejméně dva, lépe však tři stany (altány) nad stolky rozhodčích, jako ochranu před nepřízní počasí (déšť, ostré slunce). Stany musí rozhodčím umožňovat dostatečný výhled na dráhu.

4) vlastní průběh turnaje

 • zabezpečit prezenci a veterinární kontrolu při přejímce psů
 • pečlivě naměřit a postavit parkur a jeho ohrazení a obsluhovat jej během turnaje
 • zřetelně vyznačit startovní/cílovou čáru a čáru určující postavení boxů
 • v rozběhovém prostoru udělat značky nejméně do vzdálenosti 15 m od startovní/cílové čáry
 • vyznačit umístění překážek
 • dbát na to, aby všechny části turnaje proběhly na co nejlepším povrchu, případně během dne posunovat dráhy
 • zajistit vyvěšení tabulek s výsledky podle jednotlivých divizí a průběžné dopisování výsledků po celou dobu turnaje
 • průběžně zpracovávat výsledky
 • zajistit důstojné vyhlášení výsledků turnaje.

5) splnění podmínek sponzora poháru

 • umístit logo Purina PRO PLAN o rozměru maximálně 50 cm x 5 cm na všech osm překážek každého parkúru
 • umístit logo Purina PRO PLAN o rozměrech 21 cm (šířka) x 65 cm  (výška) na zadní stranu obou bran časomíry
 • umístit odsouhlasené reklamní bannery Purina PRO PLAN v prostoru parkúru
 • viditelně umístit a prezentovat ceny (krmiva Purina PRO PLAN) pro vítěze
 • umístit hraniční pásky s brandingem Purina PRO PLAN v prostoru závodiště
 • umístit logo Purina PRO PLAN na propozice, startovní, výsledkové a další listiny turnaje
 • umístit logo a bannery s logem Purina PRO PLAN na internetové stránky turnaje
 • dodržet případné další požadavky sponzorů na základě instrukcí od pověřeného člena výboru FC ČR.

6) včas dodat výsledky turnaje a zaplatit odvody + zaslat rozpis odvodů (viz bod 2.2.d Pravidel flyballu)

Po splnění všech výše uvedených podmínek má pořadatel nárok na vyplacení finančního příspěvku od Flyball Clubu ČR. Výši příspěvku stanoví výbor FC ČR při schválení pravidel příslušného ročníku Českého flyballového poháru.

O vyplacení je třeba písemně požádat hlavního výcvikáře FC ČR.

Pokud pořadatel nedodrží některou z výše uvedených podmínek pro uspořádání turnaje, může výbor FC ČR rozhodnout o snížení poskytnutého příspěvku.

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:
<< Kvě 2017 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek