AAA
zobrazit verzi pro tisk

Výbor Flyball Clubu České republiky

FunkceJménoKontaktNáplň práce
Předseda:Zuzana Pecháčkovázpechackova7@gmail.com
tel: 725 052 792

Erbenova 67/23
Liberec 8
460 08
- účastní se schůzí (valných hromad) ČKS a ČMKU,
- ve spolupráci s jednatelem svolává schůze výboru (e-mailem, telefonicky),
- ve spolupráci s jednatelem svolává členskou schůzi FC ČR (e-mailem, normální poštou +
zveřejněním na webu),
- ve spolupráci s hlavním výcvikářem a s ostatními členy výboru připravuje vyhodnocení
Poháru,
- ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích se podílí na zajištění, organizaci a vedení
školení nových adeptů na rozhodčí a semináři rozhodčích,
- ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje testy rozhodčích,
- ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na
turnajích,
- připravuje zprávu o činnosti klubu pro členskou schůzi,
- propaguje flyball mezi kynologickou a nekynologickou veřejností,
- aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
rozhodčím a fb. veřejnosti
- zastupuje klub při jednání se sponzory,
- oznamuje konání turnajů pořádaných FC ČR patřičným úřadům,
- jedná za klub ve věcech smluvních,
- účastní se schůzí komise klubů speciálního výcviku,
- domlouvá dodání cen od sponzora pro jednotlivé pohárové turnaje a MČR,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.
Hlavní výcvikář:Jirka Křížjiri.kriz7@gmail.com
tel: 737 367 390
- vede termínový kalendář flyballových akcí,
- připravuje a navrhuje případné změn pravidel flyballu (prosinec – polovina ledna),
- připravuje a navrhuje případné změny pravidel poháru (leden – únor),
- vede tabulku nejlepších časů (po každém turnaji),
- vede tabulku flyballových titulů (po každém turnaji),
- registrace psů do poháru a kontrola jejich účasti (květen a pak po každém pohárovém a
kvalifikačním turnaji),
- zpracovává výsledky poháru a kvalifikace (po každém pohárovém a kvalifikačním turnaji),
- zve kvalifikovaná družstva na MR,
- přijímá přihlášky na MR,
- připravuje podklady a tabulky k MR a následně výsledky,
- připravuje pro členskou schůzi zprávu o výcviku,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
- připravuje podmínky pro kvalifikaci na MR ve flyballu (leden – únor).
Pokladní:Nikola Stejskalováe-mail: nikola.stejskalova@gmail.com,
tel. 608 141433

adresa: Hlivická 423/10, 181 00 Praha 8
- vede účetnictví klubu,
- zajišťuje proúčtování dotací od ČKS,
- připravuje zprávu o hospodaření klubu pro členskou schůzi,
- zpracovává a podává daňové přiznání finančnímu úřadu,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.
Koordinátorka rozhodčích:Sabina KoubkováKostelní 4, 370 04 České Budějovice
telefon: +420 702 516 103
e-mail: sabi.ko@centrum.cz
- ve spolupráci s předsedou zajišťuje, organizuje a vede školení nových adeptů na rozhodčí
a seminář rozhodčích,
- ve spolupráci s předsedou vyhodnocuje testy rozhodčích,
- koordinuje účast hospitantů na jednotlivých fb. turnajích,
- na základě podkladů od fb. rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na turnajích,
- navrhuje výboru ke schválení nové fb. rozhodčí,
- zasílá administrátorovi licencí údaje potřebné k vystavení či obnovení licencí fb.
rozhodčích,
- zajišťuje kontaktní údaje fb. rozhodčích a zasílá je správci webových stránek ke
zveřejnění v seznamu rozhodčích,
- kontroluje rozpisy rozhodčích připravené pořadateli jednotlivých fb. turnajů, v případě
potřeby navrhuje změny,
- přijímá od pořadatelů jednotlivých turnajů žádosti o delegaci hlavních rozhodčích a
zajišťuje jejich projednání ve výboru FC ČR,
- aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
rozhodčím a fb. veřejnosti,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
- připravuje rozpis rozhodčích pro mistrovství ČR ve flyballu, v případě nutnosti
koordinuje činnost rozhodčích v průběhu mistrovstv,
- připravuje a navrhuje změny Řádu rozhodčích.
Administrátor licencí,
registr družstev:
Jindřich Silovskýe-mail: j.silda@seznam.cz, tel. 724 994 257

adresa: Holečkova 19, 360 17 Karlovy Vary
- přijímá žádosti o vydání licencí a na jejich podkladě vystavuje licence pro jednotlivé psy,
- před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
vydaných licencí a přijatých žádost o vydání licence,
- na pokyn koordinátorky rozhodčích vydává licence novým rozhodčím a aktualizuje
licence stávajícím rozhodčím,
- přijímá žádosti o registraci nového družstva, aktualizuje registr družstev,
- vyhotovuje seznam psů, jejich psovod musí zažádat o licenci (zasílá aktuální verze správci
webu a pořadateli),
- vyhotovuje seznam nedoměřených psů,
- vyhotovuje seznam žádostí o licence a uhrazených poplatků (předává se pokladní FC ČR),
- před vydáním licence ověřuje u pokladní, zda je žádost o vydání fb. licence uhrazena,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.
Poradce:Libor Plášile-mail: libreaxp@gmail.com- sleduje vývoj v oblastech HW a SW a aplikuje jej ve vybavení pro flyball,
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
- podílí se na změnách pravidel flyballu,
- sleduje vývoj v kynologii a příbuzných sportech a aplikuje získané poznatky na flyball.
Jednatel, evidence členů, kontakt s ČKS:Lukáš Buzolukasbuzo93@gmail.com
- vede seznam členů klubu,
- před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
členů klubu a zasílá ho ke zveřejnění správci webu na web FC ČR,
- seznam členů klubu připravuje i pro členskou schůzi,
- jedná s ČKS v souvislosti s odvody za členy klubu,
- vyhotovuje zápisy z jednání, rozesílá je předsedovi klubu a případně KRK a zveřejňuje je
na internetu,
- svolává členské schůze FC ČR, připravuje podklady (prezenční listina, hlasovací lístky),
archivuje dokumenty o čl. schůzi (usnesení, zápis apod.),
- podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.
Kontrolní a revizní komise:Alena Russováe-mail: alena.kohl@seznam.cz
tel. +420 724 096 797
Ivana Karasováe-mail: ivana@ipkaras.cz
tel. +420 775 040 515
Adéla Bednářováe-mail: sardelkhyi@seznam.cz
tel. +420 739 655 085

FLYBALLOVÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY:

OFICIÁLNÍ PARTNER FLYBALLU V ČR:

Fitmin
SPONZOŘI FLYBALLU:
Kudyznudy.cz - tipy na výlet  
<< Kvě 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Budoucí Události

Proběhlé události

Archív novinek